Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

           Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym” , które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR/O Poświętne w Płońsku w ramach projektu pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”.

Głównym celem spotkania będzie dostarczenie wiedzy w zakresie różnych rodzajów i źródeł innowacyjności, przedstawienie dobrych praktyk innowacji, możliwych do wdrożenia w sektorze rolno- spożywczym oraz trendów innowacyjnych w tym sektorze.

Podczas seminarium zostanie przedstawiona oferta instytucji naukowo- badawczych, dostępne rozwiązania oraz możliwe dofinansowania projektów innowacyjnych.

Na spotkanie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu, instytucji państwowych i samorządowych oraz naukowców.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 listopada 2018 r. Informację o udziale prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdpm.pl bądź katarzyna.granuszewska@mpnt.pl

Szczegółowy program i zaproszenie w załączeniu.

Zachęcamy do udziału przedstawicieli gmin oraz rozpowszechnienie informacji wśród rolników, przedsiębiorców oraz instytucji i organizacji działających w sektorze rolno- spożywczym,

pozdrawiam serdecznie,

Danuta Kucińska

Kierownik Biura