Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Informacja

                      W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi  szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia suszy  w gospodarstwach rolnych  istnieje możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód wnioski przyjmowane będą do dnia 2 lipca 2018 r w Urzędzie Gminy .Wypełniając wniosek o szacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok  składanym do ARiMR oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. W/w dokumenty należy dołączyć  do wniosku.

Komisja będzie szacowała straty na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy  IUNG.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                             mgr inż. Witold Pająk