Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 6181.1.3.2018                                      Dzierzążnia 03.12.2018                                   

                                                        

 

I N F O R M A C J A

            Wójt Gminy w Dzierzążni informuję że Agencja Restrukturyzacji                 i Modernizacji Rolnictwa przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada w 2018r, spisywana jest tylko trzoda chlewna. Spis należy przeprowadzić najpóżniej do  31 grudnia 2018r. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie  7 dni od dnia  dokonania  tego spisu i umieszcza  w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz  na stronie internetowej Agencji.

http;//www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierząt/formularze-dotyczące-identyfikacji-i-rejestracji-zwierząt-gospodarskich.html

 

 

 

                                                                Wójt Gminy

                                                            mgr inż.  Adam Sobiecki