Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

Gmina Dzirzążnia podpisała w dniu 9 lipca 2018r.  umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na realizacje zadania pn. "Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążni" 

W ramach ww. zadania wykonanno usunięcie warstwy humusu, wykonano podbudowę z piasku, wykonano pdbudowę ze  żwiru pod urządzeniami siłowni, wykonano separcje warstw gruntu geowłókiniami, ułożono obrzeża betonowe, utwardzono plac pod ławkiami z kostki brukowej betonowej. Wyposażono plac zabaw w huśtawkę wagową, bujak na sprężynie, piaskownicę, zamontowano 2 ławki z oparciem na podstawie metalowej, zamontowano kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Wyposażono siłownię w rower na ręce i nogi pojedyńczy, jeździec  pojedyńczy, narciarz pojedyńczy oraz zamontowano regulamin siłowni.  Prace zostały wykonane do 5 października 2018r.

 

Całkowita wartość zadania 27 200zł. brutto

Koszty kwlifikowalne zadania: 27 200zł, wtym:

* środki z  dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego - 10 000zł.

* środki  budżetu Gminy Dzierzążnia - 17 200zł.

Zadanie pn.:  Urządzene siłowni i placu zabaw przy świetly wiejskej w miejscowości Dzierzążnia' współfiansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 zgodnie z umową nr 479/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 09.07.2018r.