Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

Warto wiedzieć, zanim złożymy zeznanie podatkowe za 2017 rok

                     PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy.

PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

                Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje  o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajmy, że dzięki rozliczeniu się drogą elektroniczną,
ta ważna i potrzebna inicjatywa, zajmie nie więcej niż kilka minut.

Co rocznie rośnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazują 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniach podatkowych
za 2016 rok, już ponad 81% podatników obsługiwanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz OPP, a przeciętna kwota przekazanego podatku wyniosła prawie 74,5 zł
. -  podkreśla Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące PIT-WZ znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl  oraz na kanale YouTube (https://youtu.be/nCk3L2y_i3o)

Ulga prorodzinna

Dzięki uldze podatkowej na dziecko, można płacić mniejsze podatki - informuje Robert Antoszkiewicz Dyrektor IAS w Warszawie.

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i  rodzicom zastępczym, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 lub PIT 37.

Należy pamiętać, że górna granica dochodów dla samotnych rodziców oraz wspólnie wychowujących jedno dziecko wynosi 112 000 zł.

Nie ma limitu dochodów dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci. Warunkiem zastosowania ulgi, jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko to 92,67 zł miesięcznie, natomiast na trzecie to już 166,67 zł,  a na czwarte 225 zł.

Ulga przysługuje na każde dziecko, które:

  • nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek lub rentę oraz
  • na dziecko do 25 roku z życia, które nadal się uczy.

Szczegółowe informacje dotyczące ulgi prorodzinnej znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl