Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kto może wziąć udział w projekcie?

-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),

-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

-Osoby z niepełno sprawnościami,

-Osoby korzystające z PO PŻ,

-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

       Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

-Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,

- Poradnictwo psychologiczne,

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe),

- Szkolenia zawodowe,

-Staże zawodowe.

-Pośrednictwo pracy.


        Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.


By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: -formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: Semius Sp.z.o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: wlaczswojaszanse@semius.pl