Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W CIECHANOWIE

UL. ORYLSKA 6

06-400 CIECHANÓW

 

 

 

 

Ciechanów,  04.06.2018r.

                                                                                   

                                                            Władze samorządowe

                                                                 Miast i Gmin

                                                              wg. rozdzielnika

 

                                     Szanowni Państwo,  pragnę podziękować za dotychczasową współpracę w zakresie naboru do czynnej służby wojskowej.

           Dziś zwracam się do Państwa  z informacją na temat powstałego  w Ciechanowie dowództwa 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) oraz 51 batalionu lekkiej piechoty.

            Informacja ta ma znaczenie dla społeczności lokalnej w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i służby na naszym terenie. W chwili obecnej rozpoczęło się szkolenie żołnierzy 51  batalionu lekkiej piechoty oraz struktur dowództwa i sztabu Brygady 5 MBOT.                       .                  
           Jesteśmy po pierwszej od lat  przysiędze wojskowej na ciechanowskim placu Jana Pawła II i realizujemy obecnie cykl powołań na następne szkolenia,  dlatego też zwracam się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat naboru do 5 MBOT a szczególnie do 51 batalionu lekkiej piechoty stacjonującego w ciechanowskich koszarach.

       Proszę o umieszczenie na Państwa stronie internetowej linku do strony internetowej WKU.

               Dzięki informacji umieszczonej na państwa stronie internetowej  pragniemy
w ten sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i upowszechnić wiedzę o różnych formach pełnienia  tej nowej formacji.

W przypadku pytań do kontaktu wyznaczyłem Szefa Wydziału Rekrutacji mjr Marcina DOMINIAK tel. 261 341 504 oraz oficera wydziału kpt. Sławomira BIRAGI tel. 261 341 506.

                                                               Z wyrazami szacunku

                                                 WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

                                        ppłk mgr inż.  Krzysztof FUTYMA

Wykonano w 1 egz. – a/a

mjr. Marcin DOMINIAK (tel. 261 341 504)

Dnia 18.05.2018r.

 

 

Załączniknr.1

Rozdzielnik:

Email: Gmina Ciechanów: urzad@gminaciechanow.pl

Wpisz tutaj tekst...