Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:
    od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 31 października 2018 r.

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski w Urzędzie Gminy w Dzierzążni składamy:

w dniach 1 - 31 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Dodatkowe informacje na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

www.bip.minrol.gov.pl