Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2019 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju z konieczności. 05/02/ ... w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.
Oblodzenie/1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 do godz. 09:00 dnia 12.02.2019 Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert "Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu" "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" UWAGA ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU NR 2 Zmiana dotyczy liczby godzin na 400. UWAGA ZMIANA ZAŁ. NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE, POZOSTAJE TEN SAM. t.j do 14 lutego 2019r. do godz. 12.00 PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO
Zmiana zał. nr 1 - szczegółowy opis zamówienia "Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" W zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr PFŚ.271.4.2019 w pkt. II 1. Zakres Zamówienia dodano punkt 16 i 17 TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE, POZOSTAJE TEN SAM t.j do 14 lutego 2019r. do godz. 12.00
HARMONOGRAM ZEBRAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SOŁTYSÓW W GMINIE DZIERZĄŻNIA
Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Gminę Dzierzążnia łącznie z załącznikami
Uwaga: Opady marznące od 21.000 dnia 01.02.2019r. do 05.00. dnia 02.02.2019r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach mieszkańców gminy Dzierzążnia. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Zorganizowanie zostanie 25 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 300 osób. (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w internecie 2. Mój biznes w sieci 3. Rolnik w sieci 4. Moje finanse i transakcje w sieci 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 6. Kultura w sieci 7. Działam w sieciach społecznościowych Projekt zakłada bezpłatne szkolenia w wymiarze 2 dni po 8 godzin lekcyjnych. w trakcie, których uczestnicy maja zapewnione: materiały szkoleniowe, stanowiska komputerowe oraz serwis kawowy i obiad. Zajęcia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Więcej informacji i deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne w pokoju nr 35 Urzędu Gminy w Dzierzążni lub pod tel. 23/6615904, 23/6615902 wew. 46 Poniżej informacja o projekcie w ulotce.
Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”. Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące agrotechniki, zwalczania agrofagów, doboru odmian i nawożenia rzepaku ozimego. Wiodącym zagadnieniem będzie optymalizacja uprawy rzepaku ozimego. Temat ten omówi dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję (Syngenta Polska, Arysta LifeScience, Dekalb, Saatbau Polska, IGP Polska, Luvena, CN w Warszawie) jej uczestnicy będą mogli uzyskać informacje i materiały reklamowe. Tematyka konferencji jest atrakcyjna dla rolników uprawiających rzepak ozimy jak i dla przymierzających się do tej uprawy. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko plantatorów rzepaku ozimego, ale także zainteresowanych mieszkańców regionu. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na " Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym" realizowanego w ramach projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" POPC03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństw, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych do dnia 29 stycznia 2019r. godz. 16.00 . Więc informacji w załącznikach.
UWAGA OBLODZENIE OD GODZ. 12.00 DNIA 18.01.2019R. DO GODZ. 24.00 DNIA 18.01.2019R.
W tym roku gościliśmy 12 par małżeńskich obchodzących Jubileusz Złotych Godów ( 50-lecie), cztery pary Diamentowych Godów ( 60-lecie) oraz jedną parę, która obchodziła (70 lecie) pożycia małżeńskiego, czyli Kamienne Gody. W trakcie uroczystości jubilatom towarzyszyły rodziny i zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Robert Kochański oraz ks. Proboszcz Parafii Skołatowo Grzegorz Mierzejewski
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o umieszczenie na gminnej stronie internetowej poniższej informacji dotyczacej wypełniania ankiety skierowanej do mieszkańców. Jest to ankieta anonimowa a dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do ewaluacji i zamieszczenia jej wyników sprawozdaniu rocznym LGD.
Ostrzeżenie nr 5 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 Obszar wojewodztwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 11:00 dnia 14.01.2019 do godz. 17:00 dnia 14.01.2019 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1, temperatura minimalna gruntu około -2. Ostrzeżenie nr 6 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 09:40 dnia 14.01.2019 do godz. 16:00 dnia 14.01.2019 Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019r.
Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. W związku z powyższym w celu upowszechnienia wiedzy o projekcie E-akta zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji materiałów informacyjnych dotyczących E-akta oraz udostępniania ich przedsiębiorcom i podmiotom współpracującym.
Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych: szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp., informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
LGD-Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarze powiatu płońskiego oraz Mazowsza, czyli sprzedaży produktów od rolnika bez pośrednika.
w imieniu Organizatorów wydarzenia „V Bieg Powstania Styczniowego bieg charytatywny w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża” uprzejmie proszę o przyjęcie partnerstwa w realizacji wydarzenia. Wydarzenie odbędzie się 27.01.2019 r. w godz. 10.30 – 15.30 w miejscowości Kuchary Żydowskie gm. Sochocin i ma zasięg regionalny. W załączeniu pismo przewodnie i program wydarzenia. Uprzejmie prosze o przesłanie logotypu gminy do plakatu promującego Bieg Łączę pozdrowienia Leonard Milewski
1. Szkolenie pt. "Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotowania i ramowa wodna." Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej U.G. w Dzierzążni w dniu 18 stycznia 2019r. prowadzone przez Natalię Kraśniewską 2. Szkolenie pt ""Prawidłowa produkcja zbóż z uwzględnieniem nowych odmian, nawożenia i ochrony pod kątem poprawy gospodarki wodnej roślin" Odbędzie się w sali konferencyjnej U.G. w Dzierzążni w dniu 25 stycznia 2019r. prowadzone przez Jacka Kałwa, Janusza Malanowskiego.
W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.
Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
Intensywne opady śniegu mogą wystąpić od godz. 18:00 dnia 04.01.2019 do godz. 05:00 dnia 05.01.2019. Ponadto prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 15 cm.
KRUS placówka terenowa w Ciechanowie uprzejmie informuj, że rolnicy lub renciści pobierający świadczenia z KRUS-u, spełniający poniższe warknki mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej.
Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.
Pomagamy seniorom - doprowadzamy do unieważnienia nieuczciwych umów. Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej. Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy.
W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pm 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia
Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem i deszczu powodujących gołoledź. Od godz. 22:00 dnia 06.12.2018 do godz. 05:00 dnia 07.12.2018
Wójt Gminy w Dzierzążni informuję że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada w 2018r, spisywana jest tylko trzoda chlewna. Spis należy przeprowadzić najpóżniej do 31 grudnia 2018r. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji. http;//www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierząt/formularze-dotyczące-identyfikacji-i-rejestracji-zwierząt-gospodarskich.html
Kierownik BP ARiMR w Płońsku, zwrócił się z prośbą o zamieszczenie na stronach Urzędów Gmin informacji dotyczących rejestracji kół gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 roku. Zarejestrowane w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze KGW koła będą mogły do końca roku starać się o dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych na prowadzenie statutowej działalności. Poniżej linki do szczegółowych informacji, materiałów informacyjnych oraz niezbędnych formularzy. Dodatkowe informacje pod nr telefonu (BP ARiMR w Płońsku): 23 674 11 76, 23 674 11 78. http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal IRZplus umożliwia: • wgląd do danych siedziby stada, • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, • przegląd zgłoszonych zdarzeń, • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
W dniu 19 listopada podczas sesji ślubowanie złożyli: nowy Wójt - Adam Sobiecki (dotychczasowy sekretarz gminy) oraz radni– Bartold Krzysztof, Gołębiewski Ryszard, Jankowska Wiesława, Kawecka Iwona, Kokosińska Iwona, Machnacki Andrzej, Maliszewski Konrad, Pawlak Radosław, Piórkowski Ryszard, Rydzewska Ewa, Siedlecka Janina, Sepetowski Dariusz, Turkowska Teresa, Wróblewski Mariusz, Krzysztof Zimny.
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest, (demontaż, utylizacja i odbiór) w 2019 roku mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy - pokój nr 35 w celu złożenia wniosku łącznie z oświadczeniami. Dokumenty do pobrania poniżej.
W dniu 14.11.2018 r. w Gminie Dzierzążnia został uroczyście przekazany sprzęt strażacki zakupiony dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 49 800 złotych Łączna kwota za jaką zakupiono sprzęt to 50 469,74 zł.
Informacja o wykorzystaniu kwoty pomocy de minimis w rolnictwie: przejdź do strony Aktualne wykorzystanie limitu na dzień 07.11.2018 (09:04) wynosi 225 700 000,00 euro, co stanowi 100% Wprowadzanie nowych decyzji i zatwierdzanie sprawozdań zawierających decyzje z rozporządzenia 1408/2013 jest obecnie wstrzymane.
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym” , które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR/O Poświętne w Płońsku w ramach projektu pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”.
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu. IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 mazowieckie/płoński od 10:00/24.10 do 22:00/24.10.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, NW i W.
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do obejrzenia filmu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Film promuje sprzedaż bezpośrednią prosto od rolnika oraz inkubatory przetwórstwa służące rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pokazano w nim dobre, a do tego innowacyjne praktyki, mające zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych - działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem oraz z bezpośrednią sprzedażą od rolnika.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje, że od godz. 12:00 dnia 23.10.2018 do godz. 20:00 dnia 23.10.2018, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.
"URZĄDZENIE SIŁOWNI I PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERZĄŻNIA'
W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia do końca dnia 12.10.2018 r.
Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia. Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych); · Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń
Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”. Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA. W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania: Treść petycji: §1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół). Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04).
Zapraszamy mieszkańców Gminy Dzierzążnia na spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania docieplenia budynków mieszkalnych i wymiany pieca. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 września o godz. 18.00 w Remizie OSP w Dzierzążni. Spotkanie będzie poświęcone programowi "Czyste Powietrze". Więcej informacji o projekcie CZYSTE POWIETRZE" znajdą Państwo na stronie: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze lub na stronie www.wfosigw.pl
W dniu 30 sierpnia 2018r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Dzierzążnia na realizacje zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap II". W ramach powyższego zadania przewidziano do odbioru 97,89Mg. zawierających azbest, w tym w ramach demontażu, azbestu z dachu, ich załadunku, transporcie i utylizacji na składowisko 36,09Mg a w ramach pakowania, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest 61,80Mg. Ilość gospodarstw uczestniczących w programie 35. Wykonawca PHU "US-KOM" ul. Żabia 5 09- 500 Gostynin. Termin realizacji zadania przez wykonawcę do 31 sierpnia 2018r. Wartość zadania 34 054,99zł. Wysokość dotacji 24 114,48zł.
W imieniu dyrekcji płockiego oddziału Energa-Operator serdecznie zapraszam Radnych Gminy Dzierzążnia na spotkanie, którego tematem będzie omówienie planowanych w najbliższym czasie inwestycji na terenie powiatu płońskiego poprawiających niezawodność dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców i przedsiębiorców. Z uwagi na szeroki zakres zadań do realizacji, spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Nasi pracownicy i projektanci przedstawią harmonogram prac oraz zasady współpracy z właścicielami gruntów, na których planowana jest budowa wymaganych urządzeń energetycznych. Będziemy również do dyspozycji w razie potrzeby wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego działalnością.
Informujemy, że odbiór protokołów poniżej 30% strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą 2018 można odbierać w Urzędzie Gminy Dzierzążnia w pokoju nr 34 w godzinach od 8.00 do 16.00 . Natomiast protokoły powyżej 30% należy odbierać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 23 661 59 02 wew. 48
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Seminarium kierowane jest do rolników, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, przedsiębiorców z powiatu płońskiego i województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, w tym min. 20 osób do 35 r.ż.
W Dzierzążni w piątek 7 września o godzinie 8.20 po raz piąty odbyła się akcja "Narodowe Czytanie". W tym roku czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W akcji wzieli udział: sekretarz gminy Adam Sobiecki, dyrektor GBP Jolanta Gzylewska, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzierzążni: pani Magda Zarzycka i pani Michalina Kierska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach: pani Mariola Szelug oraz uczniowie klas VII i VIII Szkół Gminnych
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania – akcji pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Akcja odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. W naszej gminie akcja odbędzie się 7 września w sali konferencyjnej UG. Chętni do czytania proszeni są o zgłaszanie się do lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej bądź kontakt telefoniczny 23 661 59 02 w. 47 do dnia 6 września do godz. 16-tej
zapraszamy do udziału w I Kongresie Historycznych Miejscowości Mazowsza, który odbędzie się 14 i 15 września w Warszawie i Górze Kalwarii. Celem kongresu jest promocja kultury, historii i dziedzictwa Mazowsza, wymiana doświadczeń i dyskusja na temat dobrych praktyk z zakresu rozwoju i promocji miast i regionów. Szczegóły programu i zaproszenie przesyłamy w załączeniu. Udział w kongresie jest bezpłatny. Wystarczy potwierdzić swój udział mailowo do 7 września pod adresem kongres@ethnomuseum.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W dniu 05.09.2018r. w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w godzinach 12.15 – 15.15, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie p. Andrzej Wodzyński, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Mazowieckim, udzielał będzie bezpłatnych konsultacji.
W dniu 22 czerwca 2018r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem na "Remont garażu OSP w Podmarszczynie" w ramach " Mazowieckie strażnice OSP - 2018" w imieniu Gminy Dzierzążnia umowę podpisali: Witold Pająk - wójt gminy oraz Grażyna Zawłocka - skarbnik
Trwa przebudowa Remizy strażackiej w Podmarszczynie. W czasie remontu, którego zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, zostaną wykonanie: - roboty w zakresie wykonania konstrukcji i pokrycia dachowego, - roboty murarskie i tynkarskie, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - kładzenie i wykonanie podłóg. Wartość kosztorysowa remontu wynosi ponad 146 tys zł. W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę na dofinansowanie świetlicy na kwotę ponad 131 tys. zł ze środków PROW 2014-2020.
Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dzierzążnia zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że w całości pokryje koszty budowy sygnalizacji świetlnej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn"
Gmina Dzierzążnia otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 894,83zł.”.
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13.00 w remizie OSP w Dzierzążni, odbędą się Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w roku 2018r. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy pokój 23 w celu złożenia wniosku łącznie załącznikami (oświadczenia). Dokumenty do pobrania zamieszczone pod pismem.
Gmina Dzierzążnia podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 40 894,83zł. zgodnie z umową dotacji Nr 0876/17/OZ/D z dnia 15 września 2017r
W dniu 1 września 2017r. odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 2017. Seniorzy oraz młodzież czytali książkę Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” .
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W KUCICACH W dniu 2 lipca 2017r. w miejscowości Kucice po raz kolejny odbyły się zawody sportowo - pożarnicze. Do zawodów w kat. A przystąpiło osiem drużyn OSP: Kadłubowo, Podmarszczyn, Gumino, Starczewo, Dzierzążnia, Kucice, Wierzbica Pańska i Nowe Sarnowo. Pierwsze miejsce zajęła jednostka: OSP Gumino w składzie: Andrzej Obojski, Marcin Wiśniewski, Robert Ciećwierz, Piotr Traczyk, Włodzimierz Obojski, Mariusz Kolczyński, Paweł Kretkiewicz, Hubert Kretkiewicz, Arkadiusz Obojski. - drużyna osiągnęła wynik 44,06 pkt. Drugie miejsce zajęła jednostka: OSP Podmarszczyn (Zenon Dymowski, Kamil Sobiecki, Mateusz Szymański, Sebastian Radomski, Hubert Adamski, Andrzej Szymański, Dawid Krysiak, Paweł Szymański, Daniel Radomski) - drużyna osiągnęła wynik 44,94 pkt. Trzecie miejsce zajęła jednostka: OSP Dzierzążnia (Grzegorz Purzycki, Wolert Mariusz, Piotr Ziółek, Granuszewski Mariusz, Adrian Aksamitowski, Sybicki Paweł, Łukasz Rutecki, Kazimierz Ziółek, - drużyna osiągnęła wynik 45,35 pkt. Poza podium uklasyfikowały się następujące drużyny: 4. OSP Wierzbica Pańska (Sławomir Wiśniewski, Marcin Traczyk, Sławomir Głodowski, Jacek Wiśniewski, Leszek Żuchniewicz, Zygmunt Urzykowski, Włodzimierz Traczyk, Kazimierz Ziółek); 5. OSP Starczewo (Janusz Kierski, Adam Załęcki, Janusz Smardzewski, Jacek Gadomski, Tomasz Bartold, Jacek Starczewski, Leszek Karwowski). 6. OSP Nowe Sarnowo (Jarosław Bralski, Patryk Brzeziński, Mateusz Bralski, Jacek Skociński, Mateusz Królak, Marcin Bogucki, Hubert Skrobski, Wojciech Szulborski); 7. OSP Kucice (Janusz Jeznach, Banasiak Andrzej, Mateusz Gajewski, Dawid Brześkiewicz, Hubert Brześkiewicz, Marcin Wierzchowski, Damian Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof ) 8. OSP Kadłubowo (Marcin Brzeziński, Paweł Ziębiński, Igor Czyżewski, Patryk Wachocki, Dominik Brzeziński, Mateusz Koźniewski, Wojciech Kępczyński, Mateusz Kępczyński ); W zawodach wzięły udział: • Kobieca Drużyna Pożarnicza Kadłubowo w składzie: Katarzyna Ziębińska, Paulina Kozłowska, Wioletta Sobiecka, Patrycja Wachocka, Joanna Szurmak, Justyna Piotrowska, Agnieszka Pielat, Klaudia Kozłowska, Wojciech Kępczyński, Żaneta Ziębińska - drużyna osiągnęła wynik 77,69 pkt. • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kucice w składzie: Adrian Jagiełło, Jakub Więckowski, Piotr Mielczarek, Adam Bańka, Sebastian Banasiak, Sebastian Kusy, Bartek Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof, Adam Pokrzywnicki - drużyna osiągnęła wynik 37,50 pkt.
Przyłączając się do akcji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego pt. "Kręci mnie bezpieczeństwo.. w wakacje" , pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Miesiąc lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie jest to czas intensywnych rolniczych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić nasze wakacje, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. W razie zagrożenia, bądź wypadku pamiętajmy o bezpiecznym udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym oraz o powiadomieniu służb ratunkowych.
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Szkolenie z Działania "Małe Projekty" w dniu 21 marca 2012r. w godz 9.00 - 12.00
Wójt Gminy Dzierząznia zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w roku 2012. Działając na podstawie art. 1a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Dzierzążnia i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób: 1/ składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Dzierzążnia, pok. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. lub przesłanie pocztą. 2/ składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@dzierzaznia.pl Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 16 marca 2012r. Wójt Gminy Dzierzążnia mgr inż. Mirosław Opolski
Zaproszenie na konferencję dotycząca realizacji działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych kobiet, która odbędzie się 14 marca 2012r. w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płońsku ul. Sienkiewicza 8