Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
DZIERZAZNIA 10 mod-1 Życzenia  wielkanocne
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2019 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.
Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego przeprowadzenia rozeznania cenowego dla zamówienia pn.: Przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków dla uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
Na podstawie UCHWAŁA NR 41/V/2019 RADY GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalono nowe wyższe stawki za odpasy komunalne.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W APLIKACJI eWniosekPlus 2019
7 kwietnia w Gralewie, w gminie Raciąż, odbyła się uroczysta msza święta z udziałem strażaków z Powiatu Płońsk. To tradycja kontynuowana od dziewięciu lat w niedzielę poprzedzającą Wielki Tydzień.
W dniu 29.03.2019r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążni, na którym zostały podsumowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo" na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert do 12 kwietnia 2019r. do godz. 14.00
Wójt Gminy Dzierzążnia pragnie zaapelować do wszystkich rolników, których grunty przylegają do dróg gminnych, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Rolnicy kierujący ciągnikami i maszynami rolniczymi wyjeżdżając z pól pozostawiają na drodze grubą warstwę błota, obornika która stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców, drogi z roku na rok sukcesywnie się zwężają, rolnicy nie tylko orzą pobocza , ale też je uprawiają niszcząc przy tym rowy przydrożne. Sytuacje takie występują nawet po wskazaniu geodezyjnym granic działek zajętych pod drogę. Takie działania są zabronione i nie powinny mieć miejsca.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków dla uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w roku 2019. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku jako realizator Programu " Aktywny Samorząd" informuje, że realizuje program w ramach Modułu I oraz Moduł II
W dniu 22 marca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. W lokalu biblioteki miały okazję zapoznać się z działalnością biblioteki publicznej oraz księgozbiorem. Dalsza część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Dzieci spotkały się z panią Moniką Konczewską- sekretarzem gminy a następnie przystąpiły do tworzenia portretu Pani Wiosny na miarę XXI wieku.
Zmiana danych teleadresowych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 9 09-100 Płońsk tel. 23 652 75 98 23 652 75 99 fax. 23 653 30 04 http://plonsk.kppsp.pl/plonsk/
Ustala się dzień 2 maja 2019r. (czwartek) dniem wolnym, pod pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi dnia 30 marca 2019r. (sobota)
W dniu 6 marca 2019 r. odbył się "Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej", w którym wzięło udział dziewięcioro uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych: - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH VII-VIII ORAZ III GIMNAZJUM. -SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONAD GIMNAZJALNYCH.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach mieszkańców gminy Dzierzążnia, Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Zorganizowanie zostanie 25 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 300 osób. (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w internecie 2. Mój biznes w sieci 3. Rolnik w sieci 4. Moje finanse i transakcje w sieci 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 6. Kultura w sieci 7. Działam w sieciach społecznościowych Projekt zakłada bezpłatne szkolenia w wymiarze 2 dni po 8 godzin lekcyjnych. w trakcie, których uczestnicy maja zapewnione: materiały szkoleniowe, stanowiska komputerowe oraz serwis kawowy i obiad. Zajęcia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Więcej informacji i deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne w pokoju nr 35 Urzędu Gminy w Dzierzążni lub pod tel. 23/6615904, 23/6615902 wew. 46 Poniżej informacja o projekcie w ulotce.
Celem szkolenia, które odbyło się w dniu 4 marca 2019r., o godz. 11.00 - 14.00 w sali Urzędu Gminy Dzierzążnia, było przedstawienie zasad udziału w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie. W ramach konkursu, który startuje 25 lutego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni liderzy mogą pozyskać dotację w wysokości 5000 zł na własną lokalna inicjatywę społeczną. Realizacja własnej inicjatywy to szansa na: • aktywizację mieszkańców, • rozwój oferty spędzania wolnego czasu, np. poprzez warsztaty, spotkania, wydarzenia integracyjne, • rozwój infrastruktury, np. powstanie nowych miejsc spotkań dla mieszkańców, • dodatkowe środki finansowe, • możliwość rozwoju współpracy miedzy różnymi grupami, • nowe umiejętności dla lokalnych liderów,
Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone niektóre linie komunikacyjne i kursy w ramach powiatowych przewozów pasażerskich. Zmiany zostały wprowadzone ze względu na spadek zainteresowania mieszkańców powiatu autobusowym publicznym trans¬portem zbio¬rowym. Chodzi o trasy, którymi podróżo-wało od 0 do 3 pasażerów, co odzwierciedlają dane otrzymane od przewoźnika - firmy HM Trans s.c. Ponadto, na niektórych trasach kursują prywatni przewoźnicy. Poniżej publikujemy zestawienie zawieszonych linii i kursów.
UWAGA - DO 4 MARCA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW. Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest, (demontaż, utylizacja i odbiór) w 2019 roku mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy - pokój nr 35 w celu złożenia wniosku łącznie z oświadczeniami. Dokumenty do pobrania poniżej.
Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć w urzędzie - zrób to jak najszybciej. W piątek 1 marca od godz. 12:00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11:30. Od godz. 12:00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś ! Przepraszamy za możliwe niedogodności.
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju z konieczności. 05/02/ ... w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.
W tym roku gościliśmy 12 par małżeńskich obchodzących Jubileusz Złotych Godów ( 50-lecie), cztery pary Diamentowych Godów ( 60-lecie) oraz jedną parę, która obchodziła (70 lecie) pożycia małżeńskiego, czyli Kamienne Gody. W trakcie uroczystości jubilatom towarzyszyły rodziny i zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Robert Kochański oraz ks. Proboszcz Parafii Skołatowo Grzegorz Mierzejewski
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o umieszczenie na gminnej stronie internetowej poniższej informacji dotyczacej wypełniania ankiety skierowanej do mieszkańców. Jest to ankieta anonimowa a dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do ewaluacji i zamieszczenia jej wyników sprawozdaniu rocznym LGD.
Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych: szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp., informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.
Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
W dniu 19 listopada podczas sesji ślubowanie złożyli: nowy Wójt - Adam Sobiecki (dotychczasowy sekretarz gminy) oraz radni– Bartold Krzysztof, Gołębiewski Ryszard, Jankowska Wiesława, Kawecka Iwona, Kokosińska Iwona, Machnacki Andrzej, Maliszewski Konrad, Pawlak Radosław, Piórkowski Ryszard, Rydzewska Ewa, Siedlecka Janina, Sepetowski Dariusz, Turkowska Teresa, Wróblewski Mariusz, Krzysztof Zimny.
W dniu 14.11.2018 r. w Gminie Dzierzążnia został uroczyście przekazany sprzęt strażacki zakupiony dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 49 800 złotych Łączna kwota za jaką zakupiono sprzęt to 50 469,74 zł.
W dniu 30 sierpnia 2018r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Dzierzążnia na realizacje zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap II". W ramach powyższego zadania przewidziano do odbioru 97,89Mg. zawierających azbest, w tym w ramach demontażu, azbestu z dachu, ich załadunku, transporcie i utylizacji na składowisko 36,09Mg a w ramach pakowania, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest 61,80Mg. Ilość gospodarstw uczestniczących w programie 35. Wykonawca PHU "US-KOM" ul. Żabia 5 09- 500 Gostynin. Termin realizacji zadania przez wykonawcę do 31 sierpnia 2018r. Wartość zadania 34 054,99zł. Wysokość dotacji 24 114,48zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania – akcji pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Akcja odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. W naszej gminie akcja odbędzie się 7 września w sali konferencyjnej UG. Chętni do czytania proszeni są o zgłaszanie się do lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej bądź kontakt telefoniczny 23 661 59 02 w. 47 do dnia 6 września do godz. 16-tej
W dniu 22 czerwca 2018r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem na "Remont garażu OSP w Podmarszczynie" w ramach " Mazowieckie strażnice OSP - 2018" w imieniu Gminy Dzierzążnia umowę podpisali: Witold Pająk - wójt gminy oraz Grażyna Zawłocka - skarbnik
W dniu 30 stycznia 2018r. Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na operację pn.: "Przebudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn" naz kwotę dotacji w wysokości 131 000zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym całkowity koszt wynosi 128 000zł. W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie w dniu 2 lipca 2018r. podpisał aneks zmniejszający kwotę dofinansowania do 128 000zł. Trwa przebudowa Remizy strażackiej w Podmarszczynie. W czasie remontu, którego zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, zostaną wykonanie: - roboty w zakresie wykonania konstrukcji i pokrycia dachowego, - roboty murarskie i tynkarskie, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - kładzenie i wykonanie podłóg. Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dzierzążnia zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że w całości pokryje koszty budowy sygnalizacji świetlnej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn"
Gmina Dzierzążnia otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 894,83zł.”.
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13.00 w remizie OSP w Dzierzążni, odbędą się Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w roku 2018r. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy pokój 23 w celu złożenia wniosku łącznie załącznikami (oświadczenia). Dokumenty do pobrania zamieszczone pod pismem.
Gmina Dzierzążnia podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 40 894,83zł. zgodnie z umową dotacji Nr 0876/17/OZ/D z dnia 15 września 2017r
W dniu 1 września 2017r. odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 2017. Seniorzy oraz młodzież czytali książkę Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” .
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W KUCICACH W dniu 2 lipca 2017r. w miejscowości Kucice po raz kolejny odbyły się zawody sportowo - pożarnicze. Do zawodów w kat. A przystąpiło osiem drużyn OSP: Kadłubowo, Podmarszczyn, Gumino, Starczewo, Dzierzążnia, Kucice, Wierzbica Pańska i Nowe Sarnowo. Pierwsze miejsce zajęła jednostka: OSP Gumino w składzie: Andrzej Obojski, Marcin Wiśniewski, Robert Ciećwierz, Piotr Traczyk, Włodzimierz Obojski, Mariusz Kolczyński, Paweł Kretkiewicz, Hubert Kretkiewicz, Arkadiusz Obojski. - drużyna osiągnęła wynik 44,06 pkt. Drugie miejsce zajęła jednostka: OSP Podmarszczyn (Zenon Dymowski, Kamil Sobiecki, Mateusz Szymański, Sebastian Radomski, Hubert Adamski, Andrzej Szymański, Dawid Krysiak, Paweł Szymański, Daniel Radomski) - drużyna osiągnęła wynik 44,94 pkt. Trzecie miejsce zajęła jednostka: OSP Dzierzążnia (Grzegorz Purzycki, Wolert Mariusz, Piotr Ziółek, Granuszewski Mariusz, Adrian Aksamitowski, Sybicki Paweł, Łukasz Rutecki, Kazimierz Ziółek, - drużyna osiągnęła wynik 45,35 pkt. Poza podium uklasyfikowały się następujące drużyny: 4. OSP Wierzbica Pańska (Sławomir Wiśniewski, Marcin Traczyk, Sławomir Głodowski, Jacek Wiśniewski, Leszek Żuchniewicz, Zygmunt Urzykowski, Włodzimierz Traczyk, Kazimierz Ziółek); 5. OSP Starczewo (Janusz Kierski, Adam Załęcki, Janusz Smardzewski, Jacek Gadomski, Tomasz Bartold, Jacek Starczewski, Leszek Karwowski). 6. OSP Nowe Sarnowo (Jarosław Bralski, Patryk Brzeziński, Mateusz Bralski, Jacek Skociński, Mateusz Królak, Marcin Bogucki, Hubert Skrobski, Wojciech Szulborski); 7. OSP Kucice (Janusz Jeznach, Banasiak Andrzej, Mateusz Gajewski, Dawid Brześkiewicz, Hubert Brześkiewicz, Marcin Wierzchowski, Damian Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof ) 8. OSP Kadłubowo (Marcin Brzeziński, Paweł Ziębiński, Igor Czyżewski, Patryk Wachocki, Dominik Brzeziński, Mateusz Koźniewski, Wojciech Kępczyński, Mateusz Kępczyński ); W zawodach wzięły udział: • Kobieca Drużyna Pożarnicza Kadłubowo w składzie: Katarzyna Ziębińska, Paulina Kozłowska, Wioletta Sobiecka, Patrycja Wachocka, Joanna Szurmak, Justyna Piotrowska, Agnieszka Pielat, Klaudia Kozłowska, Wojciech Kępczyński, Żaneta Ziębińska - drużyna osiągnęła wynik 77,69 pkt. • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kucice w składzie: Adrian Jagiełło, Jakub Więckowski, Piotr Mielczarek, Adam Bańka, Sebastian Banasiak, Sebastian Kusy, Bartek Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof, Adam Pokrzywnicki - drużyna osiągnęła wynik 37,50 pkt.
Przyłączając się do akcji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego pt. "Kręci mnie bezpieczeństwo.. w wakacje" , pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Miesiąc lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie jest to czas intensywnych rolniczych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić nasze wakacje, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. W razie zagrożenia, bądź wypadku pamiętajmy o bezpiecznym udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym oraz o powiadomieniu służb ratunkowych.
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Szkolenie z Działania "Małe Projekty" w dniu 21 marca 2012r. w godz 9.00 - 12.00
Wójt Gminy Dzierząznia zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w roku 2012. Działając na podstawie art. 1a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Dzierzążnia i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób: 1/ składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Dzierzążnia, pok. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. lub przesłanie pocztą. 2/ składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@dzierzaznia.pl Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 16 marca 2012r. Wójt Gminy Dzierzążnia mgr inż. Mirosław Opolski
Zaproszenie na konferencję dotycząca realizacji działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych kobiet, która odbędzie się 14 marca 2012r. w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płońsku ul. Sienkiewicza 8