Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia.

Mam przyjemność powitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Dzierzążnia. W dobie rozwoju technologii informatycznych jest to niezbędny warunek w przedstawieniu tego co się dzieje w naszej „małej ojczyźnie” .

Dołożymy wszelkich starań aby na stronie tej były zamieszczone wszelkie informacje pomocne zarówno mieszkańcom  jak i osobom zainteresowanym  naszą Gminą.

Wójt  Gminy Dzierzążnia
mgr inż. Mirosław Opolski

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
LGD Przyjazne Mazowsze zaprasza zainteresowane osoby na warsztaty ceramiczne, które odbędą się 28 października 2014r. w godz. 10-15 w Gospodarstwie Agroturystycznym "Sielanka " w Pólce Raciąż. Osobą prowadzącą będzie Pani Małgorzata Adamczyk
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wyrazy serdecznego podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę z młodzieżą. To dzięki Państwa zaangażowaniu i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły. Życzę, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów, wynagradzały Państwu trud niełatwej pracy, i stanowiły dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście Państwo w ich życiu. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Wszystkiego najlepszego. Wójt Gminy mgr inż. Mirosław Opolski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni ogłasza konkurs na Asystenta Rodziny
Starostwo Powiatowe w Płońsku we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku zapraszają mieszkańców Płońska i Powiatu Płońskiego na bezpłatne konsultacje i badania medyczne w dniu 12 października 2014r. w godz. 10.00 - 16.00
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza w dniu 12.10.2014r. do Domu Parafialnego przy Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe - ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1 poczynając od godz. 10.00 na bezpłatne profilaktyczne badania usg. tarczycy, piersi oraz brzucha w diagnostyce schorzeń onkologicznych.
"Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?" Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski. Mieszkańców Gminy Dzierzążnia zapraszamy na spotkanie w dniu 20 listopada 2014r godz. 16.00
Dożynki Gminno - Parafialne odbyły się przy kościele parafialnym pw. św. Achacjusza w Skołatowie. Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony koncelebrowali ks Czesław Rychlicki z parafii św. Jana Chchrzciela z proboszczem parafii Trójcy Świętej w Rypinie - ks. Tadeusz Zabornym i ks Jerzy Drozdowski z parafii św. Mikołaja w Gąbinie. Na dożynki przybyli okoliczni mieszkańcy, rolnicy, sadownicy oraz zaproszeni goście min. Andrzej Kamasa - Dyrektor MODR w Warszawie oraz Jacek Malicki - Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Za trud codziennej pracy Wójt Mirosław Opolski dziękował rolnikom i sadownikom. To dzięki ich ciężkiej pracy na nasz stół trafia chleb. Podziękowania i życzenia zebrani usłyszeli również od Dyrektora Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Andrzeja Kamasy. Dożynki w Skołatowie uświetniła młodzież ze Stowarzyszenia Amicus , chór, schola i orkiestra parafialna oraz zespól Fiesta.
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DZIERZĄŻNI I NOWYCH KUCICACH INFORMUJĄ, IŻ DO 31 MAJA 2014R. BĘDĄ DOKONYWANE ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W TYCH SZKOŁACH ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE DZIECI: - URODZONYCH W ROKU 2010 I 2011 - ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA W ZAŁĄCZENIU WNIOSEK, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DZIERZĄŻNI LUB W NOWYCH KUCICACH
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
Gmina gospodarna i nowoczesna, choć świadoma swej historii i tradycji; gmina przyjazna i pomocna dla jej mieszkańców, ale jednocześnie otwarta na inwestorów – oto strategiczne, długofalowe cele, które przyświecają całej społeczności i władzom Gminy Dzierzążnia