Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Płońsku zaprasza miłośników turystyki do udziału w Marszu Gwiaździstym - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński, który odbędzie się 16 maja( sobota) 2015. W imprezę włączyło się 6 gmin: Sochocin, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Baboszewo, Dzierzążnia i miasto Raciąż oraz Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. Impreza polega na przemierzeniu wyznaczonych tras biegnących przez warte odwiedzenia miejsca powiatu. Uczestnicy imprezy po przemierzeniu wybranej trasy zakończą marsz na wspólnym pikniku w miejscowości Lisewo gmina Płońsk. Każdy uczestnik otrzyma talon żywieniowy, pamiątkową gwiazdę , w programie również koncerty zespołów muzycznych , animacje uczestników imprezy oraz rozstrzygnięcie konkursu dla samorządów dla Lidera Turystyki Powiatu Płońskiego. Na terenie Gminy Dzierzążnia mamy do wyboru trasę rowerową. W załączeniu: regulamin karta zgłoszeniowa
W roku bieżącym wprowadzone zostały nowe zasady wspierania inwestycji w rolnictwie z udziałem kredytów preferencyjnych. Jednocześnie informujemy, że 1 kwietnia ruszył nabór wniosków z linii MRcsk na zakup użytków rolnych przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze, poniżej 40 roku życia, prowadzące gospodarstwa rolne nie dłużej niż 12 miesięcy. Wysokość pomocy to spłata 60% kwoty zaciągniętego kredytu nie więcej niż 70 tys. euro.
Zarządzenie dotyczy przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 28 kwietnia - 11 maja 2015r.
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Doliny Rzeki WKRY NASZA WKRA zaprasza do udziału w akcji Wielkie Sprzątanie Rzeki Wkry - 25.04.2015r.
Zapraszamy mieszkańców gminy, a w szczególności uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w programie "Finansoaktywni, Misja: Podatki"
MODR Oddział Poświętne ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie z projektu nt.: " Dobrych praktyk rolniczych związanych z ograniczeniem odpływu azotanów z produkcji rolniczej", które odbędą się od 8 kwietnia do 30 maja 2015r. w Urzędzie Gminy Płońsk. Zgłoszenia przyjmowane pod numerem telefonu 23 6630755 lub bezpośrednio u doradcy MODR. Ilość miejsc ograniczona.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na szkolenie dotyczące: Wybranych działań w PROW 2014 - 2020, które odbędzie się w dniu 22.04.2015r.(środa) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza mieszkańców powiatu płońskiego na warsztaty pt.: Wiejskie ogrody jako element dziedzictwa kulturowego", które odbędą się 17 kwietnia 2015r. w godz. 11.00 do 16.00
Ze względów organizacyjnych odwołana została debata na temat bezpieczeństwa, która miała się odbyć w najbliższy czwartek tj 2 kwietnia 2015r. w MODR Poświętne . O nowym terminie debaty poinformujemy.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
W dniu 24 marca 2015r. o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. W trakcie posiedzenia wybrano Prezesa ZOGm ZOSP RP, którym został Wójt Gminy Witold Pająk. Następnie podsumowano zebrania sprawozdawcze, omówiono sprawy bieżące w tym: odznaczenia , składki członkowskie, Gminne Święto Strażaka i propozycje zawodów strażackich.
Stowarzyszenie "AMICUS" Gminy Dzierzążnia zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat z gminy Dzierzążnia do udziału w nowym, czteromiesięcznym projekcie pn: " Zasady zdrowego żywienia znam, o kondycję dbam"
W dniu 19 marca 2015r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) 1. Milczarek Piotr 11 pkt. 2. Walczak Kamil 10 pkt. 3. Nowakowski Bartosz 7 pkt. II grupa wiekowa (gimnazja) 1. Bogucka Klaudia - 14 pkt. 2. Wiśniewski Hubert - 13 pkt. 3. Wachocka Patrycja 12 pkt. III grupa wiekowa (ponad gimnazjalne): 1. Bralski Mateusz - 12 pkt. 2. Bogucka Paulina 10 pkt.
Starostwo Powiatowe w Płońsku wspólnie z gminami powiatu płońskiego zaprasza miłośników turystyki do udziału w Marszu Gwiaździstym - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński, który odbędzie się 16 maja 2015r. Impreza polega na przemierzeniu wyznaczonych tras biegnących przez warte odwiedzenia miejsca na terenie gmin powiatu. Liderem Turystyki Powiatu Płońskiego została Gmina Płońsk, która organizuje zakończenie marszu w Strachowie. Więcej informacji w pok. 23 Urzędu Gminy Dzierzążni. Osoby chcące wziąć udział w marszu, proszone są o kontakt z w/w pokojem Urzędu Gminy w Dzierzążni do 8 kwietnia 2015r.
Punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na indywidualne konsultacje w dniu 17.03.2015r. od godz. 9.00 do godz. 12 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzązni
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIERZĄŻNI INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO ROZLICZENIA PIT-ÓW 37 ROCZNYCH ZA 2014 ROK, WYSŁANIE ICH PRZEZ INTERNET ORAZ POBRANIE URZĘDOWEGO POTWIERDZENIA ODBIORU ( UPO) W SIEDZIBIE PLACÓWKI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00- 16.00
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Z dniem 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu składania urzędom skarbowym niektórych informacji i deklaracji podatkowych.
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne