Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia.

Mam przyjemność powitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Dzierzążnia. W dobie rozwoju technologii informatycznych jest to niezbędny warunek w przedstawieniu tego co się dzieje w naszej „małej ojczyźnie” .

Dołożymy wszelkich starań aby na stronie tej były zamieszczone wszelkie informacje pomocne zarówno mieszkańcom  jak i osobom zainteresowanym  naszą Gminą.

Wójt  Gminy Dzierzążnia
mgr inż. Mirosław Opolski

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
LGD Przyjazne Mazowsze prosi wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi o pilny kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze do dnia 23 kwietnia 2014r.
ZDROWYCH POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI. RADOSNEGO WIOSENNEGO NASTROJU, SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ORAZ WESOŁEGO ALLELUJA ŻYCZY WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA - MIROSŁAW OPOLSKI PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY- AGNIESZKA HARAZIŃSKA ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY DZIERZĄŻNIA
W niedzielę 6 kwietnia 2014r. na zaproszenie powiatowego kapelana strażaków powiatu płońskiego ks. Jana Piotrowskiego odbyły się rekolekcje dla całej braci strażackiej. Stało się już tradycją, że w piątą niedzielę Wielkiego Postu w kościele pw. św. Małgorzaty w Gralewie została odprawiona uroczysta msza św. z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płońskiego. Wśród grupy strażaków byli przedstawiciele naszych jednostek z gminy z Wójtem Opolskim na czele. Motywem przewodnim był Krzyż. Po mszy świętej ks. Jan Piotrowski zaprosił zebranych na uroczystości na wspólny posiłek do remizy strażackiej w Szapsku , tradycyjnie na grochówkę i kiełbaski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny. Przewidywany okres zatrudnienia 01.05.2014 - 31.12.2014r. w wymiarze czasu pracy - pełen etat.
Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne! Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. Pożary niszczą przyrodę Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszczac bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat. Autorem filmu jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Wypalanie traw wyjaławia ziemię Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu infrastruktury kolejowej to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolicji drogowych. Może powodować także zatrucia. Utrata dopłat bezpośrednich Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW. Wypalanie traw to przestępstwo Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia
W dniu 14 marca br. w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzierzążni. Na posiedzeniu: podsumowano zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Gminy Dzierzążnia, poruszono sprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Dzierzążnia oraz sprawy organizacyjne dotyczące działalności jednostek w 2014 roku.
14 marca 2014r. w tutejszym urzędzie odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt: "Młodzież zapobiega pożarom" . Do turnieju przystąpiło 18 osób reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Nad właściwym przeprowadzeniem konkursu czuwała komisja w składzie Zastępca Komendanta PSP w Płońsku brygadier Dariusz Brzeziński, mł. brygadier Janusz Majewski oraz druh Leszek Sybicki. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyli Hubert Wiśniewski( I miejsce), Jakub Brzeziński( II miejsce), Patryk Walczak ( III miejsce) wszyscy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Sarnowo. Wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Pamela Ziemlewicz (G Dzierzążnia), miejsce II Klaudia Bogucka a III miejsce Patryk Brzeziński (obydwoje MDP Sarnowo). W kategorii uczniów szkól średnich najlepsza była Paulina Bogucka, II miejsce Mateusz Bralski, a III miejsce Kamil Wilamowski (wszyscy MDP Sarnowo). Zwycięzcom dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gminy Mirosław Opolski. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku zaprasza mieszkańców Gminy Dzierzążnia do skorzystania z bezpłatnej pomocy pracowników Urzędu w czasowym punkcie obsługi w Urzędzie Gminy Dzierzążnia. Punk obsługi będzie czynny w każdy poniedziałek (za wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego) w okresie 31 marca do 28 kwietnia 2014. w godz. 9.00 - 11.00
Lokalna Grupa Działania "Przyjazne Mazowsze" zaprasza na warsztaty ozdób wielkanocnych, które odbędą się w dniu 29.03.2014r. (sobota) w godz. 10.00 do 13.00 w świetlicy wiejskiej w Starczewie Wielkim
Jak wypełniać wnioski o płatność z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i działania "Różnicowanie w kierunku nierolniczej".
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Za pośrednictwem LGD "Przyjazne Mazowsze" w terminie od 19 lutego do 5 marca 2014r. do godz. 15.00 można składać wnioski w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" PROW na lata 2007 - 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: * Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków 171 548,58zł) * Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków 260 037,75zł)
Serdecznie zapraszamy beneficjentów działania "Małe projekty", którzy są w trakcie lub zakończyli realizację projektu i planują złożyć wniosek o płatność. Szkolenie odbędzie się 20 lutego 2014r. godz.9.00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 w sali nr 325 na II piętrze (sala konferencyjna) w terminie od 5 do 25 lipca 2013r. w godz. 10 - 14 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142005-2 Dzierzążnia
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Etap regionalny; konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 17 maja 2013r. Etap wojewódzki; konkurs trwa do 21 czerwca 2013r.
Wójt Gminy Dzierzążnia zgodnie z pismem z Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2012 roku Nr WIS.-P.7840.8.871.12.0 TM zamieszcza na stronie internetowej Urzędu, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
Rozwój infrastrukturalny Gminy nastąpił w latach 2000-2010 i trwa nadal do chwili obecnej. Rozwój ten był możliwy dzięki systematycznemu pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz w formie dotacji, oraz środków własnych przeznaczonych w budżecie gminy na inwestycje infrastrukturalne.
Gmina gospodarna i nowoczesna, choć świadoma swej historii i tradycji; gmina przyjazna i pomocna dla jej mieszkańców, ale jednocześnie otwarta na inwestorów – oto strategiczne, długofalowe cele, które przyświecają całej społeczności i władzom Gminy Dzierzążnia