Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia.

Mam przyjemność powitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Dzierzążnia. W dobie rozwoju technologii informatycznych jest to niezbędny warunek w przedstawieniu tego co się dzieje w naszej „małej ojczyźnie” .

Dołożymy wszelkich starań aby na stronie tej były zamieszczone wszelkie informacje pomocne zarówno mieszkańcom  jak i osobom zainteresowanym  naszą Gminą.

Wójt  Gminy Dzierzążnia
mgr inż. Mirosław Opolski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
W niedzielę 9 listopada 2014r. odbyły się obchody 96 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W intencji poległych została odprawiona uroczysta mszą św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Achacjusza w Skołatowie, którą koncelebrował proboszcz tutejszej parafii - ks. Wiesława Malinowskiego. Następnie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Dzierzążnia, Przewodniczącą Rady Gminy Dzierzążnia, przedstawicielami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia złożyli wieńce na pomnikach poległych w 1918r. w walkach o Niepodległą Polskę, a spoczywających na parafialnym, cmentarzu w Skołatowie.
W dniu 3 października br. diamentowe i złote gody uczciły małżeństwa z terenu naszej gminy , które zostały zaproszone przez Wójta i pracowników gminy. 50- lecie pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par, na uroczystości dotarło 8 par i dwie pary obchodzili 60- lecie pożycia małżeńskiego, na uroczystości była obecna jedna para. Elżbieta i Eugeniusz Kaczyńscy z Gumina, 60 lat małżeństwa - rodzice Mirosławy, Bogdana, Jana i Hanny. Mają ośmioro wnucząt i jednego prawnuka. Anna i Jerzy Brześkiewiczowie z Kucic Starych spędzili wspólnie 50 lat w małżeństwie. Są rodzicami Zdzisława, Tomasza i Jacka. Mają czterech wnuków. Apolonia i Kazimierz Jeziakowie z Wilamowic obchodzili 50 rocznicę pożycia małżeńskiego. Są rodzicami Agnieszki i Wojciecha. Mają dwoje wnucząt. Zofia i Stanisław Machnaccy z Dzierzążni obchodzili złote gody. Są rodzicami Iwony i Pawła. Mają pięcioro wnucząt. Krystyna i Jan Pydynowie z Kucic Nowych obchodzili złote gody. Są rodzicami Wojciecha, Urszuli i Tadeusza. Mają sześcioro wnucząt. Krystyna i Jan Połosak z Sarnowa Góry obchodzili 50-lecie małżeństwa. Są rodzicami Grażyny, Krzysztofa, Danuty i Agnieszki. Mają dziewięcioro wnucząt. Marianna i Stanisław Traczykowie z Sarnowa Góry są rodzicami Małgorzaty. Mają trzy wnuczki. Wspólnie, w małżeństwie spędzili 50 lat. Aleksandra i Ryszard Wiśniewscy z Gumina Starego są rodzicami Jarosława, Krzysztofa, Alberta. Mają pięcioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Obchodzili 50-lecie. Teresa i Stanisław Żebrowscy z Gumina Starego są rodzicami Marzanny, Zbigniewa i Marka. Mają czworo wnucząt. Spędzili w małżeństwie 50 lat. Ci zaproszeni, lecz nieobecni, to Krystyna i Zdzisław Tkaczyk, którzy przeżyli wspólnie 60 lat, Jadwiga i Mieczysław Lewandowscy oraz Teresa i Zygmunt Kędzierscy - obie pary to złoci jubilaci. Za Teresę i Zygmunta Kędzierskich pamiątkowe medale przyznawane „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz ufundowane przez gminę upominki odebrała synowa Joanna. Słowa sympatii, uznania i serdeczne życzenia złożyli parom: Wójt Mirosław Opolski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bożenna Markowska i proboszcz parafii Gumino ks. Tadeusz Milczarski. Z kolei proboszcz parafii Skołatowo ks. Wiesław Malinowski zaprosił jubilatów na poświęconą im mszę św. Uroczystość uświęcił występ artystyczny przygotowany dla jubilatów przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz poczęstunek przygotowany dla jubilatów.
"Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?" Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski. Mieszkańców Gminy Dzierzążnia zapraszamy na spotkanie w dniu 20 listopada 2014r godz. 16.00
Dożynki Gminno - Parafialne odbyły się przy kościele parafialnym pw. św. Achacjusza w Skołatowie. Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony koncelebrowali ks Czesław Rychlicki z parafii św. Jana Chchrzciela z proboszczem parafii Trójcy Świętej w Rypinie - ks. Tadeusz Zabornym i ks Jerzy Drozdowski z parafii św. Mikołaja w Gąbinie. Na dożynki przybyli okoliczni mieszkańcy, rolnicy, sadownicy oraz zaproszeni goście min. Andrzej Kamasa - Dyrektor MODR w Warszawie oraz Jacek Malicki - Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Za trud codziennej pracy Wójt Mirosław Opolski dziękował rolnikom i sadownikom. To dzięki ich ciężkiej pracy na nasz stół trafia chleb. Podziękowania i życzenia zebrani usłyszeli również od Dyrektora Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Andrzeja Kamasy. Dożynki w Skołatowie uświetniła młodzież ze Stowarzyszenia Amicus , chór, schola i orkiestra parafialna oraz zespól Fiesta.
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DZIERZĄŻNI I NOWYCH KUCICACH INFORMUJĄ, IŻ DO 31 MAJA 2014R. BĘDĄ DOKONYWANE ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W TYCH SZKOŁACH ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE DZIECI: - URODZONYCH W ROKU 2010 I 2011 - ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA W ZAŁĄCZENIU WNIOSEK, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DZIERZĄŻNI LUB W NOWYCH KUCICACH
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
Gmina gospodarna i nowoczesna, choć świadoma swej historii i tradycji; gmina przyjazna i pomocna dla jej mieszkańców, ale jednocześnie otwarta na inwestorów – oto strategiczne, długofalowe cele, które przyświecają całej społeczności i władzom Gminy Dzierzążnia