Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2018 roku

 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie zaprasza do składania ofert. Oferty można składać do 1 marca 2018r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28 zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami.
W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.
W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. Przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
Od 1 stycznia 2018r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Pliki JPK_VAT przesyłamy do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wielkimi krokami zbliża się już termin na złożenie pierwszego obowiązkowego pliku, tj. 26 luty 2018r.
Zachęcamy do odbywania kursów chemizacyjnych organizowanych przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku Zapisy pod nr tel. 723 436 188, 691 555 170 lub osobiście u doradcy MODR - Włodzimierza Czyżewskiego, w każdą środę i w każdy piątek (w Urzędzie Gminy w Dzierzążnia).
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie pt. "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań", w dniu 21.II.2018 r. o godz. 10. Podczas szkolenia będzie omawiana sprawa z e-wnioskami. "Zasady wypełniania wniosków i e-wniosków w ramach płatności bezpośrednich" w dniu 9.III.2018r. o godz. 10, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza mieszkańców gminy do bezpłatnego korzystania z porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
Biuro Prognoz Metrologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie informuje, o zagrożeniu wystąpienia Silnego wiatru/1 od godz. 00,00 w dniu 30.01.2018r. do godz. 12,00 w dniu 30.01.2018
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5) w województwie mazowieckim wydane zostały ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza.
Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.
w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
Ostrzeżenie - oblodzenie od godz. 17.00 dnia 19.01.2018r. do godz. 10.00 dnia 20.01.2018r.
Biuro Prognoz Metrologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie informuje, o zagrożeniu wystąpienia Silnego wiatru/1 od godz. 16,00 w dniu 18.01.2018r. do godz. 12,00 w dniu 19.01.2018
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze.
W dniu: 19.01.2018 w Ośrodku Zdrowia „ESKULAP” w Dzierzążni 58 w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku: - 20 marca 2018 r. – 15 osób - 2 lipca 2018 r. – 25 osób - 24 września 2018 r. – 55 osób - 27 grudnia 2018 r. – 57 osób w następujących jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
30.12.2017 od godziny 2.00 do godz. 9.00 - prognozuję się wystąpienie oblodzenia. Przewidywalna temperatura od -2 ℃ do 0℃, przy gruncie od -3 ℃ do 1 ℃
21.12.2017 od godziny 6.00 do godz. 22.00 - prognozuję się wystąpienie opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem, powodujących gołoledź.
Biuro Prognoz Meteorologicznych i komercyjnych IMGW- PIB w Warszawie informuje o Oblodzeniu /1 od godz 22:00 15.12.2017 r. do 09:00 16.12.2017r.
Niniejszą publikację kierujemy do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu oraz do opiekunów wychowujących już dziecko szczególnej troski, wymagające specjalistycznej opieki i wsparcia.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie zamieścił na stronie internetowej: www.wios.warszawa.pl opracowanie pt. "Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r."
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku serdecznie zaprasza na kolejną serię bezpłatnych szkoleń pt: „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”. Urząd Skarbowy w Płońsku, ul. Spółdzielcza 2, 09-100 Płońsk tel.: +48 23 662 04 00 | fax: +48 23 662 93 00 e-mail: us1420@mz.mofnet.gov.pl www.mazowieckie.kas.gov.p l „Wtorki z JPK” w miesiącu grudniu 2017r.
W związku z wystąpieniem zagrożenia występowania ognisk Afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju, Główny Inspektorat Weterynarii zwraca się z apelem do wszystkich hodowców o zachowanie podwyższonych norm bezpieczeństwa. Inspektorat przekazuje do wiadomości ulotkę „Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń”
Wdniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.
W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania: - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci.
Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .
Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, które czują się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży.
Gmina Dzierzążnia otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 894,83zł.”.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo - Dzierki, działka nr 15 gmina Dzierzążnia w km 0+ 000 - 0 + 734" numer drogi 300315W
Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeżeli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych Agencji. Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. 23 664 01 36, 23 664 01 38.
Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie pod numerem 22 560 16 00.
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13.00 w remizie OSP w Dzierzążni, odbędą się Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
W związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM10) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza (najniższe w trójstopniowej skali). Ostrzeżenie obowiązuje do 20 października br. W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.
Dziś od godziny 20:00 do 21.10.2017r. do godziny 10:00 - prognozuję się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widoczność do 100m.
Już 25-26 października kolejna edycja 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Przez dwa dni wydarzenia będzie można przekonać się jak pozyskać i prawidłowo rozliczyć unijne dofinansowanie, w jakich branżach warto rozwijać swoje przedsiębiorstwa i jak zwiększać atrakcyjność i dostępność usług dla mieszkańców. Organizatorem spotkania jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w roku 2018r. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy pokój 23 w celu złożenia wniosku łącznie załącznikami (oświadczenia). Dokumenty do pobrania zamieszczone pod pismem.
Gmina Dzierzążnia podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 40 894,83zł. zgodnie z umową dotacji Nr 0876/17/OZ/D z dnia 15 września 2017r
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki FS Lublin, typ pojazdu Żuk A15c. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Dzierzążnia Dzierzążnia 28 09-164 Dzierzążnia Tel. (23) 661 59 02 faks (23) 661 59 04 strona internetowa: www.dzierzaznia.pl e-mail: sekretariat@dzierzaznia.pl 2. Przedmiot przetargu: a) marka: FS Lublin b) typ pojazdu: Żuk A15c, c) nr rejestracyjny: CAG 3437 , d) rok produkcji: 1983, e) data pierwszej rejestracji: 17.03.1983r., f) całkowity przebieg: 31 535 km, g) dopuszczalna masa całkowita: 820 kg, h) silnik: benzynowy i) pojemność silnika / moc: 2120 cm3 / 51,5 kW/70KM j) kolor powłoki lakieru: czerwony/akryl, k) badanie techniczne ważne 12.12.2017, l) ogumienie: STOMIL 6,50R16c, m) wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu. 3. Warunki przystąpienia do przetargu: a) Wniesienie wadium w wysokości 180 ,00 zł. b) wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Dzierzążni: 50 8230 0007 5000 0941 2037 0211 c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny, e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy. 4. Cena wywoławcza: Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1 800,00 zł. Nabywcy przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w wysokości 180,00 zł. załączonej do oferty. 5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy w Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia z dopiskiem „Zakup samochodu marki FS Lublin, typ pojazdu Żuk A15c CAG 3437”. Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 800 - 1600, nie później jednak niż do dnia 25 października 2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 25 października 2017 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Dzierzążni , Dzierzążnia 28, pokój nr 16, Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie. 6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży, e) dowód wniesienia wadium.
Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.
Nadchodzą intensywne opady deszczu od godz. 12,00 dnia 05.10.2017 do godz. 6,00 dnia 06.10.2017.
Od 1 stycznia 2018 roku Płatnicy składek będą mogli korzystać z nowego rozwiązania jakim jest e-składka.
W dniach 27 września o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej MODR w Poświętnem, odbędzie się konferencja pt. "Profilaktyka i diagnostyka chorób układu moczowo-płciowego" .
W niedzielę 27 sierpnia, mieszkańcy gminy Dzierzążnia i parafii Gumino – Kucice obchodzili wspólnie dożynki gminno-parafialne. Rolnicy wyrażali swą wdzięczność za tegoroczne plony i zakończone żniwa. We wspólnym świętowaniu rolnikom i ich rodzinom towarzyszył ks. Prałat dr hab. Jan Krajczyński, który przewodniczył eucharystii w kościele parafii św. Pankracego w Guminie. Wójt Witold Pająk wyraził wdzięczność za trud rolników i ich pracę, która nie należy do łatwych. Wskazał, że dożynki to dzień radości i odpoczynku, podczas którego nie pamięta się o wyrzeczeniach. Rolnikom życzył satysfakcji i zdrowia. Starostowie dożynkowi – Beata i Krzysztof Olszewscy - podkreślali, że ani wiedza o uprawie ani nowoczesne sprzęty nie wystarczą, by zebrać plony, które w te żniwa są o wiele mniejsze. Dodawali, że konieczne jest współdziałanie człowieka z Bogiem, a symboliczny chleb ma wyjątkowy smak. Na uroczystości dożynkowej przed publicznością wystąpiły zespoły: „Spontan”, „Petrus” i „Katiusza”. Goście mogli korzystać z dostępnych cały czas atrakcji: wesołego miasteczka, jazdy na koniach, quadach i byku rodeo. Nie zabrakło poczęstunku - były m.in. kiełbaski i bigos.
W dniu 1 września 2017r. odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 2017. Seniorzy oraz młodzież czytali książkę Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” .
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W KUCICACH W dniu 2 lipca 2017r. w miejscowości Kucice po raz kolejny odbyły się zawody sportowo - pożarnicze. Do zawodów w kat. A przystąpiło osiem drużyn OSP: Kadłubowo, Podmarszczyn, Gumino, Starczewo, Dzierzążnia, Kucice, Wierzbica Pańska i Nowe Sarnowo. Pierwsze miejsce zajęła jednostka: OSP Gumino w składzie: Andrzej Obojski, Marcin Wiśniewski, Robert Ciećwierz, Piotr Traczyk, Włodzimierz Obojski, Mariusz Kolczyński, Paweł Kretkiewicz, Hubert Kretkiewicz, Arkadiusz Obojski. - drużyna osiągnęła wynik 44,06 pkt. Drugie miejsce zajęła jednostka: OSP Podmarszczyn (Zenon Dymowski, Kamil Sobiecki, Mateusz Szymański, Sebastian Radomski, Hubert Adamski, Andrzej Szymański, Dawid Krysiak, Paweł Szymański, Daniel Radomski) - drużyna osiągnęła wynik 44,94 pkt. Trzecie miejsce zajęła jednostka: OSP Dzierzążnia (Grzegorz Purzycki, Wolert Mariusz, Piotr Ziółek, Granuszewski Mariusz, Adrian Aksamitowski, Sybicki Paweł, Łukasz Rutecki, Kazimierz Ziółek, - drużyna osiągnęła wynik 45,35 pkt. Poza podium uklasyfikowały się następujące drużyny: 4. OSP Wierzbica Pańska (Sławomir Wiśniewski, Marcin Traczyk, Sławomir Głodowski, Jacek Wiśniewski, Leszek Żuchniewicz, Zygmunt Urzykowski, Włodzimierz Traczyk, Kazimierz Ziółek); 5. OSP Starczewo (Janusz Kierski, Adam Załęcki, Janusz Smardzewski, Jacek Gadomski, Tomasz Bartold, Jacek Starczewski, Leszek Karwowski). 6. OSP Nowe Sarnowo (Jarosław Bralski, Patryk Brzeziński, Mateusz Bralski, Jacek Skociński, Mateusz Królak, Marcin Bogucki, Hubert Skrobski, Wojciech Szulborski); 7. OSP Kucice (Janusz Jeznach, Banasiak Andrzej, Mateusz Gajewski, Dawid Brześkiewicz, Hubert Brześkiewicz, Marcin Wierzchowski, Damian Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof ) 8. OSP Kadłubowo (Marcin Brzeziński, Paweł Ziębiński, Igor Czyżewski, Patryk Wachocki, Dominik Brzeziński, Mateusz Koźniewski, Wojciech Kępczyński, Mateusz Kępczyński ); W zawodach wzięły udział: • Kobieca Drużyna Pożarnicza Kadłubowo w składzie: Katarzyna Ziębińska, Paulina Kozłowska, Wioletta Sobiecka, Patrycja Wachocka, Joanna Szurmak, Justyna Piotrowska, Agnieszka Pielat, Klaudia Kozłowska, Wojciech Kępczyński, Żaneta Ziębińska - drużyna osiągnęła wynik 77,69 pkt. • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kucice w składzie: Adrian Jagiełło, Jakub Więckowski, Piotr Mielczarek, Adam Bańka, Sebastian Banasiak, Sebastian Kusy, Bartek Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof, Adam Pokrzywnicki - drużyna osiągnęła wynik 37,50 pkt.
I N F O R M A C J A W DNIACH 1-31 SIERPNIA 2017 ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. Przypominamy, że wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dzierzążni, do pok. Nr 8
Przyłączając się do akcji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego pt. "Kręci mnie bezpieczeństwo.. w wakacje" , pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Miesiąc lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie jest to czas intensywnych rolniczych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić nasze wakacje, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. W razie zagrożenia, bądź wypadku pamiętajmy o bezpiecznym udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym oraz o powiadomieniu służb ratunkowych.
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.