Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem od godz. 17.00 dnia 12.12.2014r. do godz. 6.00 dnia 13.12.2014r.
W piątek, 5 grudnia br. w Dzierzążni odbyła się uroczysta sesja oraz zaprzysiężenie nowego wójta. Obrady i porządek przedstawił przewodniczący rady - Mariusz Wróblewski. Ustępujący wójt gminy Dzierzążnia, podsumował 16 lat swojej pracy na rzecz gminy, zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych środkach unijnych. Na koniec wójt podziękował mieszkańcom gminy, radnym pracownikom za lata współpracy na rzecz całej społeczności lokalnej. Ustępujący Wójt Opolski poinformował o dwóch lokatach na kwotę 600 tyś zł. oraz planie budżetu na rok 2015r. Następnie nastąpiło zaprzysiężenie nowego wójta Witolda Pająka. Nowo wybrany wójt w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom gminy Dzierzążnia, stwierdzając, że wybór mieszkańców jest dla niego wyróżnieniem i zaszczytem. Wójtowi Opolskiemu podziękował, że pozostawienie gminy w dobrej kondycji. Obiecał, że stawia na pozyskiwanie środków unijnych min. dla inwestycji drogowych. Chcąc poznać bliżej problemy gminy i ich mieszkańców zamierza uczestniczyć w spotkaniach sołectw i strażaków. Ustępującego Wójta żegnali, a nowego witali radni, sołtysi, starosta Andrzej Stolpa, wójt gminy Płońsk Aleksander Jarosławski oraz Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Andrzej Kamasa.
W niedzielę 9 listopada 2014r. odbyły się obchody 96 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W intencji poległych została odprawiona uroczysta mszą św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Achacjusza w Skołatowie, którą koncelebrował proboszcz tutejszej parafii - ks. Wiesława Malinowskiego. Następnie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Dzierzążnia, Przewodniczącą Rady Gminy Dzierzążnia, przedstawicielami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia złożyli wieńce na pomnikach poległych w 1918r. w walkach o Niepodległą Polskę, a spoczywających na parafialnym, cmentarzu w Skołatowie.
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
Gmina gospodarna i nowoczesna, choć świadoma swej historii i tradycji; gmina przyjazna i pomocna dla jej mieszkańców, ale jednocześnie otwarta na inwestorów – oto strategiczne, długofalowe cele, które przyświecają całej społeczności i władzom Gminy Dzierzążnia
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne