Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
W sobotę 16 maja b.r przy pięknej pogodzie odbyła się II edycja imprezy turystycznej pn: Marsz Gwiaździsty". W imprezę włączyło się 6 gmin: Dzierzążnia, Baboszewo, Joniec, Sochocin, Płońsk Nowe Miasto i miasto Raciąż oraz Lokalna Grupa "Przyjazne Mazowsze". Impreza przebiegała po wyznaczonych trasach biegnących przez miejsca warte odwiedzenia na terenie powiatu płońskiego. Uczestnicy imprezy po przemierzeniu wybranej trasy zakończyli marsz na wspólnym pikniku w miejscowości Lisewo, gdzie otrzymali pamiątkowe medale. W naszej Gminie przemierzyliśmy trasę rowerową z 43 uczestnikami tego marszu. Zbiórka uczestników odbyła się na parkingu przy kościele św. Achacjusza w Skołatowie, następnie udaliśmy się w kierunku zabytkowego kościoła w Kucicach. Historię powstania kościoła przedstawił Sekretarz Gminy Pan Adam Sobiecki. Następnie skierowaliśmy się w stronę Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, tam na uczestników czekał poczęstunek przy miłej tanecznej muzyce. Po odpoczynku udaliśmy się w stronę Wierzbicy Pańskiej z krótkim postojem przy prywatnym Młynie. Następnie przejechaliśmy do świetlicy wiejskiej w Dzierzążni i z tego miejsca autokarem ruszyliśmy do Lisewa na metę rajdu. Tam uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i poczęstunek. Chcieliśmy podziękować jednostkom OSP ze Starczewa z przedstawicielem Panem Andrzejem Smardzewskim i OSP Kucic z przedstawicielem Panem Ryszardem Gołębiewskim za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz w przygotowaniu poczęstunku, Pani Dyrektor Kucic Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenie Nowakowskiej za udostępnienie placu przy Szkole Podstawowej oraz Proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła w Kucicach za umożliwienie zwiedzenia zabytkowego kościoła i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie Marszu Gwiaździstego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za udział w tym przedsięwzięciu.
LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza mieszkańców (osoby 50+) na warsztaty „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” Spotkanie odbędzie się 21.05.2015 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Program warsztatów obejmuje wspólną identyfikację problemów, potrzeb i pomysłów na projekty, istotnych z punktu widzenia mieszkańców oraz założeń Leadera.W ubiegłym roku odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach. W tym roku (od marca do maja) organizujemy spotkania w małych grupach branżowych; zapraszamy rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, GOPS i innych. Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju, wypracować założenia do nowej lokalnej strategii rozwoju. Następnie, na kolejnych wspólnych, otwartych spotkaniach, wyznaczymy cele, przedsięwzięcia i plan działania by pozyskać środki na realizację projektów przez mieszkańców. To jakie wyznaczymy sobie cele w lokalnej strategii rozwoju zdecyduje o tym jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie.
W niedzielę 3 maja br. świętowano 80 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczewie Wielkim W intencji strażaków została odprawiona msza święta w parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, której przewodniczył ksiądz Wiesław Malinowski. Następnie dalsze uroczystości przeniosły się do OSP Starczewo Wielkie, które rozpoczął Wójt Gminy Dzierzążnia – Witold Pająk. Historię jednostki przedstawił Bogdan Starczewski. Spotkanie uświetniła orkiestra gminno – parafialna w Dzierzążni pod kierownictwem Michała Głowackiego. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Ciechanowie Jadwiga Michalska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP a jednocześnie Wójt Gminy Płońsk - Aleksander Jarosławski, bryg. Grzegorz Domański dowódca JRG, radni Gminy Dzierzążnia, Prezes stowarzyszenia AMICUS Elżbieta Dęby i Prezes Stowarzyszenia na rzecz gminy Dzierzążnia – Czesław Gąsecki. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży RP Nr150/18/2015 z dnia 16.04.2015roku SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie nadania odznaczeń ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP odznaczony został 1. dh Henryk Szymański - OSP Podmarszczyn ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”- PO RAZ II odznaczony został 1. dh Alfons Radomski - OSP Podmarszczyn ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”- odznaczeni zostali 1.dh Janusz Radomski - OSP Podmarszczyn 2.dh Zdzisław Brześkiewicz - OSP Kucice SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” - odznaczeni zostali 1.dh Wojciech Mich - OSP Podmarszczyn 2.dh Jacek Brześkiewicz - OSP Kucice 3.dh Heronim Starczewski - OSP Starczewo BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA’’- odznaczeni zostali: 1. dh Mateusz Kępczyński -OSP Dzierzążnia 2. dh Adrian Aksamitowski - OSP Dzierzążnia 3. dh Hubert Adamski - OSP Podmarszczyn 4. dh Sebastian Radomski - OSP Podmarszczyn 5. dh Łukasz Kawecki - OSP Sarnowo 6. dh Krzysztof Zimny - OSP Sarnowo DZNAKĄ „WZOROWY STRAŻAK” odznaczeni zostali : 1. Przemysław Jonczewski - OSP Starczewo 2. Robert Ciećwierz - OSP Gumino 3. Szymon Dominiak - OSP Gumino 4. Paweł Wachol - OSP Wierzbica - Jednocześnie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzierzążni podziękował łza długoletnią przynależność do organizacji OSP druhom seniorom –członkom honorowym z terenu gminy Dzierzążnia w osobach : -dh Goszczyński Sylwester -dh Kędzierski Zygmunt - dh Smakuszewski Stanisław - dh Sułkowski Ireneusz Niech ta statuetka będzie wymiernym symbolem podziękowania za długoletnią współpracę. Z okazji jubileuszu 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczewie na ręce Prezesa OSP– dh Ireneusza Smardzewskiego, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzierzążni wręczył figurkę patrona strażaków – św. Floriana, aby czuwał i chronił strażaków w akcjach ratowania dobytku i życia ludzkiego.
W dniu 26 kwietnia 2015r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z udziałem ok 100 tyś osób. W pielgrzymce uczestniczyła liczna grupa strażaków z terenu Gminy Dzierzążnia, Sekretarz Gminy - Adam Sobiecki, ks. Wiesław Malinowski i Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszek Goszczyński. Ogólnopolska Pielgrzymka organizowana jest co 5 lat i jest wielkim świętem dla zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Termin spotkania przypada przed Dniem Strażaka, które obchodzone jest 4 maja w dniu patrona strażaków -św. Floriana. Eucharystii przewodniczył metropolita gdański abh Sławoj Leszek Głódź. Słowa powitania w imieniu stróżów Jasnej Góry wypowiedział o. Mieczysław Polak. W Pielgrzymce Strażaków uczestniczył Prezydent Rzeczpospolitej Polskie - Bronisław Komorowski. Prezydent RP - Bronisław Komorowski serdecznie podziękował w imieniu państwa polskiego strażakom za ich służbę , swoją ofiarną postawę. Swoje słowa podziękowania skierowali też: Waldemar Pawlak, Władysław Kosiniak - Kamysz minister pracy i polityki społecznej, Teresa Piotrowska -minister spraw wewnętrznych,
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Z dniem 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu składania urzędom skarbowym niektórych informacji i deklaracji podatkowych.
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne