Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice na odcinku od km 0 + 000 do km 11 |+ 903,15"
Lokalna Grupa Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno - szkoleniowe pt. : "Zasady przyznania dofinansowania z zakresu przedsiębiorczości". Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 21 września br. w godz. 15.30 do 18.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Nowe Sarnowo (działka 92 i 100) w km 0 + 000 - 1 + 333, nr drogi 300336W"
W dniu 17 września 2016r. organizowany jest wyjazd na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Zapisy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Dzierzążni.
UWAGA Burze z gradem od godz. 8.00 dnia 29 sierpnia 2016r. do godz. 20.00 dnia 29 sierpnia 2016r.
Apel do rolników. ponieważ w Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Zaproszenie na wizytę studyjną do inkubatora kuchennego do Małopolski w dniach 13 - 14 września 2016r.. W załączeniu zaproszenie i program wyjazdu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe proszone o kontakt z LGD Przyjazne Mazowsze do 31 sierpnia 2016r.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniu 24 września 2016r. organizuje wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2016 w dniach 23 - 26 września Bednary k/ Poznania piątek - niedziela 9.00 do 17.00, poniedziałek 9.00 do 13.00.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo"
Urząd Gminy w Dzierzążni przypomina rolnikom o terminie złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski za II półrocze 2016 roku należy składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku wraz z fakturami VAT wystawionymi od 1 lutego do 31 lipca 2016 r.
W związku z przypadającą w tym roku 72 rocznicę Powstania Warszawskiego informuje się, że w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zostaną włączone syreny dla uczczenia pamięci i oddania hołdu żołnierzom polskim. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minute i emitowaać będą dźwięk ciągły.
W dniu 18 lipca 2016r., Wójt Gminy - Witold Pająk i Skarbnik Gminy - Grażyna Zawłocka podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa - Adama Struzika na dofinansowanie „ Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice nr drogi 300351W (działka 53 i 41) Etap I w km 0 + 000 – 1 + 200, Etap II w km 1 + 200 – 1 + 642” Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 619 250zł. Powyższa pomoc jest dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020
Gmina Dzierzążnia jest w trakcie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2016 - 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W dniu 15 marca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W Gminie zorganizowano eliminacje szczebla podstawowego w którym udział wzięło 27 uczestników, w tym: - grupie szkoła podstawowej - 6 - w grupie gimnazjum 15 - grupie ponad gimnazjalnej 6 Z grup tych eliminacje na szczeblu podstawowym zostały zakwalifikowane do eliminacji powiatowych. Grupa wiekowa - Szkoła Podstawowa: 1. Walczak Patryk - MDP Sarnowo 2. Mielczarek Piotr - MDP Kucice 3. Brzeziński Jakub - MDP Sarnowo Grupa wiekowa - Gimnazjum: 1. Szymańska Paulina - Gimnazjum 2. Ziębińska Karolina - Gimnazjum 3. Krokwa Julita - - Gimnazjum Grupa wiekowa - Szkoła Ponad Gimnazjalna: 1. Bogucka Klaudia - MDP Sarnowo 2. Wiśniewski Damian - MDP Sarnowo 3. Ryglewicz Aleksandra - MDP Sarnowo
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
W Gminie Dzierzążnia wnioski o świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016r. będzie można złożyć w Gminnym, Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 4 w godz. 8.00 -16.00 Wydawanie wniosków od 22 marca 2016r.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji w załączonym pliku.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 1 marca 2016r. godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Płońsku przy ul. Spółdzielcza 2, sala konferencyjna (I piętro). Temat szkolenia nt.: Wyślij PIT przez Internet i szybko skorzystaj z ulg podatkowych'
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne