Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu Gminy Dzierzążnia w 2017 roku

 
 
 
 
W WYNIKU WYSTĄPIENIA PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O SZACOWANIE SZKÓD DOTYCZĄCYCH WYMARZNIĘCIA UPRAW
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY), które odbędzie się 22.06.2017r. w Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni 58 w godz. od 13.00 do 15.00
LGD PRZYJAZNE MAZOWSZE zaprasza na dodatkowe spotkania informacyjne dotyczące ogłoszenia w czerwcu br. konkursu grantowego na inicjatywy lokalne pod tytułem "ABC wspólnego działania"
W dniu 7 maja br. swoje 85 -lecie obchodziła jednostka OSP w Dzierzążni wraz z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka.Uroczystość rozpoczęła się mszą św w kościele parafialnym pw. św. Achacjusza w Skołatowie którą odprawił proboszcz ks. Wiesław Malinowski, a kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Urbana w Baboszewie - ks. Stanisław Gutowski. Dalsza część uroczystości odbyła się przy remizie OSP Dzierzążnia. Wójt Gminy przywitał zaproszonych gości wśród których byli: Komendant PSP Paweł Jakubowski, prezes zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Płońsku, Wójt gminy Płońsk Aleksander Jarosławski, Starosta powiatu płońskiego Andrzej Stolpa oraz radny województwa mazowieckiego Paweł Obermeyer, którzy składali listy gratulacyjne i życzenia również w imieniu m.in. Komendanta wojewódzkiego PSP, prezesa zarządu głównego i mazowieckiego ZOSP RP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz strażacy z pozostałych jednostek na terenie gminy, którzy obchodzili swoje święto. Szczególnym momentem było poświęcenie nowego wozu strażackiego- Renault. Samochód poświęcił - ks Wiesław Malinowski. Auto kosztował 780 tyś zł. Samochód dla jednostki OSP w Dzierzążni, był współfinansowany ze środków zewnętrznych, które Gmina Dzierzążnia pozyskała w tym: komenda Główna PSP - 150 tyś zł., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 100tyś zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 190 tyś zł., oraz wkład własny Gminy w wysokości 340tyś zł. Strażakom dziękowano za odwagę, pełne zaangażowanie włączając się w działania ratowniczo - gaśnicze i prace na rzecz rozwoju jednostek. zasłużeni otrzymali odznaczenia. ODZNACZENIA Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”: OSP w Dzierzążni, Leszek Sybicki. Dyplomy uznania: Dariusz Aksamitowski, Jan Kawecki, Zygmunt Koniec, Paweł Krokwa, Ireneusz Sułkowski. Złoty Znak ZOSP RP: Ewa Borzęcka. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Robert Kępczyński, Radosław Pawlak, Paweł Starczewski. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Jacek Gadomski, Henryk Rutecki, Łukasz Rutecki, Adam Sobiecki. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Justyna Bogucka, Dariusz Jaros, Witold Pająk, Agnieszka Pielat. Odznaka „Strażak Wzorowy”: Paulina Bogucka, Mateusz Bralski, Hubert Brześkiewicz, Radosław Cywiński, Dawid Krysiak, Mateusz Wolert. Statuetki: Ewa Borzęcka, Antoni Czapski, Artur Dąbrowski, Monika Dzidko, Andrzej Głowacki, Michał Głowacki, Franciszek Goszczyński, Paweł Jakubowski, Aleksander Jarosławski, Kazimierz Kowalewski, Jarosław Kurek, ks. Wiesław Malinowski, Jan Mączewski, ks. Jan Piotrowski, Zbigniew Sosnowski, Andrzej Stolpa, Adam Struzik, Leszek Suski, Leszek Sybicki, Antoni Tarczyński, Mateusz Wróblewski, Grażyna Zawłocka. Figura patrona strażaków św. Floriana: OSP Dzierzążnia. Statuetka strażaka: Małgorzata Gadomska, Paweł Krokwa, Wojciech Krysiewicz, Krzysztof Kuciński, Teresa Kudlicka, Jolanta Łątkiewicz, Cezary Mochocki, Adam Nowakowski, Bogusław Ostrowski, Alicja Plewińska, Michał Sadowski, Grzegorz Siemiątkowski, Edyta i Adam Skwarscy, Dariusz Skrzyński, Zenon Śmigielski, Kamil Walczewski, Sławomir Wierzbicki. Wydarzenie uświetniła orkiestra gminno - parafialna pod batutą Michała Głowackiego.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin w km od 0 + 000 do km 12 + 713"
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku informuje: Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników. Projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został już skierowany do konsultacji i uzgodnień. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o jak najszybsze składanie wniosków. W sobotę 13 maja i w poniedziałek 15 maja Biura Powiatowe ARiMR będą czynne od godz. 6.00 do godz. 20.00. Od 16 do 26 maja BP będą pracowały w normalnych godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast 27 maja (sobota) Biura Powiatowe będą czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30, a pomiędzy 29 a 31 maja w godz. 6.00 - 20.00.
NOWY TERMIN - 6 KWIETNA 2017R. GODZ. 15.30 ŚWIETLICA WIEJSKA W SZEROMINKU
Lokalna Grupa Działania w Płońsku zaprasza na warsztaty Pisanki metodą decoupage Kartki wielkanocne metodą scrapbooking 1 kwietnia 2017r. godz. 11.00 - 15.00 Świetlica wiejska w Szerominku. Prowadzenie J. Ruszkowska
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza mieszkańców Gminy do bezpłatnego korzystania z porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
W związku z inauguracją kampanii społecznej pod nazwą "Czad i Ogień - obudź czujność" Komenda rekomenduje materiały, które w formie elektronicznej znajdują się do pobrania na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie pod adresem http:/www.straz.pl/aktualności/czad-ogien-obudz-czujnosc. Akcja skierowana jest do dzieci, młodzieży mieszkańców z terenów wiejskich i aglomeracji miejskich.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.