Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

 

Informujemy, że punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 9:00 - 14:00.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Dzierzążni został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego pod nazwą „Czyste powietrze”.

Punkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Dzierzążnia.

Gmina została włączona do wsparcia i obsługi beneficjentów w procesie składania wniosków o podstawowy i o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, pomocy w uzyskaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Mieszkańcy gminy Dzierzążnia mogą skorzystać z pomocy pracownika tutejszego urzędu przy składaniu i rozliczaniu wniosku.

Pracownik urzędu zapewni:

  • udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
  • dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
  • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Dzierzążnia

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.

Kontakt telefoniczny: 23 661 59 04, wew. 46.

Kontakt mailowy: odpady@dzierzaznia.pl

Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pok. nr 36 – I piętro (czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00–14.00). Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod adresem: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze.

 

 
 
 
 

Informujemy, że z terenu Gminy Dzierzążnia od początku trwania Programu "Czyste Powietrze", tj. od dnia 19.09.2018r. do dnia 31.03.2023r. zostało złożonych:

  • 94 wnioski o dofinansowanie
  • 83 zawartych umów o dofinansowanie
  • 57 zrealizowanych przedsięwzięć
  • 955 422,34zł - kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Dzierzążnia