Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywna tablica

 Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli    w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowaniem           w 2022 r. została objęta Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni.    W szkole podstawowej liczne grono stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. W ramach programu zostały zakupione:

•  pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
•  pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
•  pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Zakupione programy multimedialne i narzędzia terapeutyczne służą rozwijaniu kompetencji kluczowych z uczniami na zajęciach specjalistycznych:

  • zajęciach rewalidacyjnych z uczniami z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
  • zajęciach logopedycznych,
  • zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,
  • zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych,
  • zajęciach wyrównawczych w klasach 1-3 oraz 4-8 z j. polskiego i matematyki,
  • terapii integracji sensorycznej,
  • terapii pedagogicznej,
  • terapii psychologicznej.

Nauczyciele używają do pracy komputerów stacjonarnych i laptopów jak również tablic interaktywnych oraz rzutników, w które wyposażona jest każda klasa lekcyjna. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.