Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Zespół interdyscyplinarny - to grupa specjalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienie o przemocy w rodzinie.  Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb i instytucji .

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

1. Jednostki organizacyjnej  pomocy społecznej – GOPS -  Małgorzata Rudzińska, Sandra Wiktorowicz

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Katarzyna Najechalska

3. Policji – Jarosław Wiśniewski

4. Oświaty – Elżbieta Piotrowska i  Beata Garlej

5. Kurator zawodowy  - Maciej Skowronek

6. Prokuratura Rejonowa w Płońsku - Przedstawiciel

Zespół prowadzi postępowanie w sprawie przemocy w rodzinie na podstawie procedury „ Niebieska Karta”.

 

P A M I Ę T A J !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

                                                                PRAWO   STOI   PO  TWOJEJ   STRONIE!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

- Policję,  tel.  997 lub 112, lub dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku  

   23  662 15 00 

- Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Dzierzążni  

   tel. 23  661 59  02 wew. 43