Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku- I termin

Od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

- II termin

w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
- 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  oraz
- 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski w Urzędzie Gminy w Dzierzążni składamy:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, pokój nr 13

Dodatkowe informacje na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

www.bip.minrol.gov.pl