Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Odpowiedzialność za czworonogi

Przypominamy właścicielom czworonogów, że posiadanie psa wiąże się nie tylko z obowiązkiem zapewnienia mu odpowiednich warunków do życia, ale również z obowiązkiem zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa pies, przed możliwością samodzielnego wyjścia psa na zewnątrz.

Psy w miejscu publicznym nie mogą poruszać się bez nadzoru, muszą być prowadzone na smyczy.

Uwaga! Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody materialnej lub pogryzienia osób.

W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać surowa odpowiedzialność karna.

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel !