Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości rozwojowe gminy to:

  • wysoki poziom wykształcenia mieszkańców;
  • utrzymanie się średniego wskaźnika gęstości zaludnienia;
  • dynamiczna struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, spadającym procentowym udziałem ludności w wieku produkcyjnym i występowaniem wzrostowego trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym;
  • zachowanie równowagi pomiędzy płciami;
  • dodatni poziom przyrostu naturalnego;
  • odwrócenie niekorzystnych trendów migracyjnych.
 
 
 
 

Liczba ludności w gminie systematycznie spada. Przesądza o tym ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące populacji gminy na przestrzeni 9 ostatnich lat.

 
 
 
 

Wielkość populacji i zmiany w czasie

Rok

Liczba ludności

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Saldo migracji

1996

4173

49

57

-8

-12

1997

4142

54

42

12

-19

1998

4128

51

54

-3

-34

1999

4104

48

47

1

-32

2000

4016

44

45

-1

-13

2001

4005

36

57

-21

7

2002

4004

52

58

-6

4

2003

3982

50

65

-15

-10

2004

3935

33

43

-10

-23

 

* Podstawa: Dane GUS