Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 Pozostań sobą

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, w której możesz służyć ojczyźnie, nie rezygnując z dotychczasowej pracy. Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie służby wojskowej z życiem cywilnym. Jest to możliwe dlatego, ponieważ szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników. W tym celu organizujemy kursy oficerskie Agrykola i podoficerskie Sonda a także kursy ratownika pola walki.

Na potrzeby szkolenia żołnierzy OT w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej został wdrożony innowacyjny  - trzyletni system szkolenia, który jest skonstruowany w taki sposób alby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego z służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16 -dniowe szkolenia podstawowe lub 8 – dniowe szkolenia wyrównawcze.

Szesnastka VS szkolenie wyrównawcze

Chcąc zostać żołnierzem obrony terytorialnej trzeba najpierw przejść szkoleni wstępne. Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą jak i tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i czasem trwania.

Szkolenie podstawowe 16-dniowe, skierowane do osób, które nie miały do czynienia z służbą wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką”, ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji. Ustaliliśmy, że takie rozwiązanie pomoże lepiej przygotować się kandydatom do później realizowanego szkolenia, a także sprawdzi motywację i samodyscyplinę kandydatów. Ostatni dzień szkolenia podstawowego stanowi dzień założenia przysięgi wojskowej.

Szkolenie wyrównawcze skierowane  jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT.  Szkolenie wyrównawcze jest nowatorskim projektem WOT i nie występuje w innych rodzajach sił zbrojnych RP.

Podsumowaniem szkolenia jest tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie  tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkę do  dalszych etapów służby w WOT. Pętla stanowi szereg zadań taktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu całego szkolenia podstawowego, zaliczanych w ciągu 12 – godzinnego ćwiczenia zintegrowanego pododdziałów szkolnych. Wykonywane jest niezależnie od warunków pogodowych i jest dość intensywne, żołnierze muszą się nie tylko wykazać wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ważne jest również przygotowanie fizyczne i mentalne.