Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy producentów rolnych zamieszkałych na terenie gminy o możliwości  ubiegania się w roku 2023 o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Możliwość taka wynika z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 1530).

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha. Są więc to rolnicy, którzy po złożeniu żądania płatności dla małych gospodarstw znacząco mogą podnieść kwotę przyznanych płatności.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 .

W załączeniu przekazuję  plakat informacyjny z prośbą o jego wydrukowanie i wywieszenie w Państwa placówkach.

Mając na uwadze wspólny cel jakim jest poinformowanie jak największej liczby rolników, szczerze liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Dodatkowych informacji udzielają również Pracownicy ARiMR w Płońsku, tel. 23 674 11 90.