Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Dzierzążnia podaje informację Komendy Powiatowej Policji    w Płońsku, że w okresie czasu od 01.08.2020r. do 31.01.2021r. na terenie gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe", którego celemjest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dzierzążnia poprzez wyeliminowanie osób spożywających alkohol głównie w rejonie sklepów oraz zakłócających ład i porządek publiczny w tym rejonie jak również osób zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

/-/ mgr inż.Adam Sobiecki