Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach projektu ekoOSP każde zgłoszona OSP bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Ochotnicze Straże Pożarne poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (OSP otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

REMONDIS Electrorecycling w celu wsparcia w projekcie przekazuje materiały edukacyjno-informacyjne (min. plakaty) oraz zapewnia sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.