Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

    Zachęcamy do korzystania z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA interaktywnego narzędzia, które daje każdemu możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie. Jest to intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja , która umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
          Pobranie aplikacji na telefon umożliwia korzystanie z niej w sposób praktycznie nieograniczony. Naniesienie zagrożenia jest możliwe niezależnie od tego gdzie się znajdujemy,  w drodze do pracy, do domu,  czy na zakupy. Zachęcamy do pobrania KMZB na swój telefon i korzystania z tej formy kontaktu z Policją. Sposób ten, w obecnej sytuacji epidemicznej, jest w 100% bezpieczny, gdyż nie wymaga osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani kontaktu z innymi osobami.
      Wskazane na mapie zagrożenia są weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W przypadku potwierdzenia uzyskanej poprzez mapę informacji, funkcjonariusze podejmują interwencje i odpowiednie działania, celem eliminacji zagrożenia.

Przypominamy, że w pilnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Policji  należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym  pod numerami alarmowymi 997 lub 112.