Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

                          INFORMACJA            


            Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzierzążni   informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. rozpoczną  się   zapisy  do  Programu Operacyjnego  Pomoc   Żywnościowa   2014  –  2020, Podprogram 2021.

Program  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc  mogą  uzyskać  osoby  i  rodziny w najtrudniejszej sytuacji np. dotknięte  ubóstwem, sieroctwem,  niepełnosprawnością, długotrwałą  lub ciężką  chorobą  i  uzyskujące   dochód nieprzekraczający:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Czyli dochód nieprzekraczający 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.


W celu uzyskania pomocy prosimy o zgłoszenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni i pobranie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Aby zakwalifikować się do pomocy należy udokumentować dochody za miesiąc poprzedzający składanie wniosku.


Szczegółowe informacje można uzyskać : tel.( 23)  661-59-04 wew. 43.

 

Data: 02.11.2021 r.