Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

IMPULS KULTURY 2023
Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych
nabór do konkursu trwa od 1 czerwca do 18 sierpnia 2023

Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorki i animatorów kultury do udziału
w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY
Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego!

Nagroda przyznawana jest pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, członkom grup nieformalnych i osobom fizycznym działającym autonomicznie za autorskie projekty
z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2023 roku
.


Organizatorzy chcą docenić i nagrodzić autorów oryginalnych, inspirujących projektów, włączających i aktywizujących różne środowiska, realizowanych w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu.
Konkurs ma na celu promocję autorów najciekawszych projektów oraz inspirowanie środowiska animatorów i animatorek kultury do podejmowania twórczych i nowatorskich działań.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby

Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:
▪ projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
▪ projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
▪ projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
▪ projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie
i nowoczesne formy przekazu.

Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach przystąpienia znajdują się w REGULAMINIE →

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/impuls-konkurs/impuls-regulamin.html

Projekty można zgłaszać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ → 
dostępny na stronie witkac.pl
 https://witkac.pl/Account/Login#/contest/view?id=26486


Nabór trwa od 1 czerwca do 18 sierpnia 2023!

Informacja o konkursie:
Agata Szocińska-Oleksiak
MIK Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 56; M: 605 504 904
e-mail: a.szocinska@mik.waw.pl
Anna Woźniak
MIK Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 45; M: 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl 

Kontakt dla mediów:
Maciej Pajączkowski
Dział Marketingu i Promocji MIK
M: 661 601 690
e-mail: m.pajaczkowski@mik.waw.pl