Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

Od dziś w Urzędzie Gminy w Dzierzążni – GOPS pok. Nr 3 (parter) można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wczoraj weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 19 września 2022 r. poz. 1967).

W skrócie:

Ustawa wprowadza między innymi możliwość ubiegania się o dodatki dla gospodarstw domowych wykorzystujących następujące źródła ciepła:

3000 zł - w przypadku zasilania źródła ciepła peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna,

1000 zł - w przypadku zasilania źródła ciepła drewnem kawałkowanym

500 zł - w przypadku zasilania źródła ciepła gazem LPG,

2000 zł - w przypadku zasilania źródła ciepła olejem opałowym.

 

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.

Formularz wniosku w załączeniu.