Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Celem szkolenia, które odbyło się w dniu 4 marca 2019r.,  o godz. 11.00 - 14.00                  w sali Urzędu Gminy Dzierzążnia, było przedstawienie zasad udziału                    w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie. W ramach konkursu, który startuje 25 lutego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni liderzy mogą pozyskać dotację w wysokości 5000 zł na własną lokalna inicjatywę społeczną.

Realizacja własnej inicjatywy to szansa na:
•    aktywizację mieszkańców,
•    rozwój oferty spędzania wolnego czasu, np. poprzez warsztaty, spotkania, wydarzenia integracyjne,
•    rozwój infrastruktury, np. powstanie nowych miejsc spotkań dla mieszkańców,
•    dodatkowe środki finansowe,
•    możliwość rozwoju współpracy miedzy różnymi grupami,
•    nowe umiejętności dla lokalnych liderów,