Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni uprzejmie informuje , że od dnia  21 marca 2022  można składać wnioski  o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości  300 zł  przysługujące obywatelom Ukrainy . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni  rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, świadczenia rodzinne  i  z  pomocy społecznej – taką pomoc mogą otrzymać obywatele Ukrainy w  OPS Dzierzążnia Świadczenie będzie wypłacane wszystkim, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni  jest czynny od  poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 do 16.00 ,  tel. 23 661-59-04 wew. 43.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка - шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.