Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Wykaz koordynatorów bezpłatnej pomocy prawnej

dla uchodźców z Ukrainy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia,
z niepokojem obserwujemy sytuację na Ukrainie wywołaną rosyjską agresją.
Coraz więcej osób potrzebuje naszej pomocy. Granicę Polski przekroczyło już kilkaset tysięcy Obywateli Ukrainy Są to głównie kobiety i dzieci. Na chwilę obecną większość z przekraczających granicę ma gdzie się zatrzymać, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z każdym dniem uchodźców jest coraz więcej. Jako społeczność gminna chcemy być przygotowani na taką okoliczność.
W dniu dzisiejszym  (tj. 01.03.2022r.) odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami szkół, przedstawicielami jednostek OSP oraz stowarzyszeń z terenu Gminy Dzierzążnia, które chcą włączyć się w akcje pomocy dla obywateli Ukrainy. Podczas spotkania omówiono procedury współdziałania, koordynacji działań pomocowych oraz możliwości udzielenia wsparcia przez samorząd dla obywateli Ukrainy.
Zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy będą przeprowadzane w Szkole Podstawowej w Dzierzążni, Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach oraz przez stowarzyszenia „Amicus” i „Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia”.
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni
OSP KSRG Dzierzążnia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kucicach
OSP Kadłubowo
OSP Nowe Gumino
OSP Nowe Sarnowo
OSP Podmarszczyn
OSP Starczewo Wielkie
OSP Wierzbica Pańska
Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia
Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia
 
 
 
 
Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość uchodźców przyjechała do zaprzyjaźnionych rodzin, brakuje nam dokładnej informacji o ich liczbie oraz miejscach pobytu, co jest niezbędne dla określenia skali potrzeb oraz koordynacji pomocy, chociażby w zakresie opieki zdrowotnej, czy przygotowania szkół na przyjęcie dzieci.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o telefoniczne informowanie Urzędu Gminy w Dzierzążni, tel. 23 661 59 02 o liczbie przyjętych uchodźców, ich płci, wieku i miejscu pobytu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla rodziców przybywających dzieci:

1. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim i ukraińskim

<https://dokumenty.mein.gov.pl/3b532f27-27df-476f-88de-a109f50afea7/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskimiukrainskim.png>

2. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - grafika informacyjna

<https://dokumenty.mein.gov.pl/6557df3b-48fd-4d78-988b-109c1712b245/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainygrafikainformacyjna.jpg>

3. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim

<https://dokumenty.mein.gov.pl/6f8510f5-bd1e-4dff-a85f-7489cbed8b6e/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskim.png>

4. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku ukraińskim

<https://dokumenty.mein.gov.pl/b075c2f6-663d-4bf8-b349-ce9456b1b913/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskim.png>

5. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim i ukraińskim - plik pdf

<https://dokumenty.mein.gov.pl/bf6e793d-2a5c-4989-bab0-5de318e05094/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskimiukrainskimplikpdf.pdf>

6. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku ukraińskim - plik pdf

<https://dokumenty.mein.gov.pl/fce3e4df-c88a-414c-88e0-15b49940278c/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskimplikpdf.pdf>