Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Prace nad systemem rozpoczęły się 1 marca br.

W okolicach 1 maja 2021 r. zostaną zaimplementowane mechanizmy logowania i rejestracji oraz funkcje składania deklaracji. Do 1 czerwca br. planowane jest wprowadzenie funkcji obsługi deklaracji. W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br.

Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składania deklaracji cyfrowo będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:

• imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

• adres numer (opcjonalnie)

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

• dla budynków i lokali mieszkalnych oraz

• dla budynków i lokali niemieszkalnych.

 

Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB, oraz w formie papierowej. Deklaracją można złożyć listem lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynków.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

źródło: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków

Deklarację  dotyczącą źródeł ciepła można składać od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (23) 661 59 02 w. 46 lub przez e-mail: odpady@dzierzaznia.pl