Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Jest to ankieta anonimowa a dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do ewaluacji i zamieszczenia jej wyników w sprawozdaniu rocznym LGD.

 

Ankieta (link poniżej):

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=11b6123ee2d&&c=9ac7ead8