Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca współpracy z Lokalną Grupą Działania Przyjazne Mazowsze Wielka szansa na pozyskanie środków na realizację własnych pomysłów i rozwój regionu.
Dotyczące selektywnej zbiórki odpadów
W dniu 15.12.2011r. odbyła się wigilia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Dzierzążni. Spotkanie otworzył Pan Granuszewski - Prezes Koła Gminnego Kombatantów w Dzierzążni. W imieniu członków związku i swoim przywitał zaproszonych gości: Pana Wójta Gminy Mirosława Opolskiego z małżonką, Panią Agnieszkę Harazińską- Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Zofię Krysiewicz- Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, Pana Ryszarda Piórkowskiego - Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej, ks. Wiesława Malinowskiego - Proboszcza parafii w Skołatowie, ks. Tadeusza Milczarskiego - Proboszcza parafii w Guminie, Panią Bożenę Nowakowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kucicach wraz z delegacją uczniów, Panią Alicję Plewińską - Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczegow Dzierzążni, Pana Adama Sobieckiego - Sekretarza Gminy, Panią Grażynę Zawłocką - Skarbnika Gminy, dh. Leszka Sybickiego - Komendanta Gminnego ZOSP, Panią Jolantę Gzylewską - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni, Panią Sabinę Brudzyńską - Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów, Pana Zbigniewa Zdończyka - Kierownika Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzążni, Panią Katarzynę Włodarską - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Anię Piórkowską przedstawiciela Redakcji Płońszczaka. Po oficjalnym przywitaniu gości rozpoczęło się wigilijne spotkanie.
W piątek 16 września 2011r. jubileusz 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary z terenu naszej gminy. Jubileusz 50- lecia obchodziły następujące pary: P. Barbara i Mieczysław Dobrzyniecy z Cumina, P Krystyna i Edmund Wachol z Pomianowa, P. Alina i Stanisław Wójcik z Kadłubowa, P. Genowefa i Lucjan Kaniewscy z Starego Gumina, P. Henryka i Sylwester Goszczyńscy z Starczewa Wielkiego, P. Halina i Wiktor Kaczyńscy z Wilamowic. Jubileusz 60 - lecia obchodziły 2 pary: P. Władysława i Kazimierz Krasuscy z Cumina oraz P. Irena i Karol Nowakowscy z Nowego Gumina. Specjalnie dla jubilatów występ przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kucicach, upieczono tort i przygotowano poczęstunek.
W niedzielę 13 maja br. w kościele pw. św. Pankracego w Guminie rozpoczęły się Gminne Dni Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków, która była koncelebrowana przez gminnego kapelana ks. Wiesława Malinowskiego oraz powiatowego kapelana strażaków ks. Jana Piotrowskiego, który wygłosił Słowo Boże skierowane szczególnie do braci strażackiej i zebranych na mszy św. Oprawę muzyczną strażackich uroczystości zapewniła młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skołatowa. Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie strażaków medalami i odznaczeniami. Odznaczenia wręczyli: Dyrektor Biura Terenowego ZOSP w Ciechanowie Jadwiga Michalska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Aleksander Jarosławski, Dyrektor Ciechanowskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kamasa oraz Wójt Gminy Dzierzążnia Mirosław Opolski. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubowie została odznaczona MEDALEM ZASŁUŻONY DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BWP oraz jednostka OSP Sarnowo wraz z MDP Uchwałą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczona została Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”- odznaczeni zostali . 1. Paweł Przybyszewski - OSP Gumino 2. Zbigniew Wiśniewski - OSP Gumino 3. Adam Nowakowski - OSP Kadłubowo SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”- odznaczeni zostali 1. Zdzisław Gołaszewski - OSP Gumino 2. Albert Wiśniewski - OSP Gumino 3. Jacek Gadomski - OSP Starczewo 4. Jerzy Stochewicz - OSP Wierzbica 5. Marcin Bogucki - OSP Sarnowo 6. Mariusz Adamiec - OSP Dzierzążnia BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA’’- odznaczeni zostali: 1.Włodzimierz Obojski - OSP Gumino 2. Hubert Kretkiewicz - OSP Gumino 3. Sławomir Wiśniewski - OSP Gumino 4. Jacek Skociński - OSP Sarnowo 5. Tomasz Rudziński - OSP Sarnowo 6. Ireneusz Adamiec - OSP Dzierzążnia ODZNAKĄ „WZOROWY STRAŻAK” odznaczeni zostali : 1. Paweł Kretkiewicz - OSP Gumino 2. Arkadiusz Obojski - OSP Gumino 3. Marcin Wiśniewski - OSP Gumino 4. Łukasz Kawecki - OSP Sarnowo 5. Krzysztof Zimny - OSP Sarnowo 6. Anita Ziębińska - OSP Kadłubowo 7. Paulina Kozłowska - OSP Kadłubowo 8. Dariusz Aksamitowski - OSP Dzierzążnia 9. Sebastian Ziółek - OSP Dzierzążnia 10. Adrian Aksamitowski - OSP Dzierzążnia 11. Mateusz Kępczyński - OSP Dzierzążnia „Złota odznaką MDP” odznaczeni zostali 1. Justyna Bogucka 2. Anna Michalska „Srebrną odznaką MDP” odznaczeni zostali 1. Sylwia Rajewska 2. Katarzyna Nowicka 3. Paulina Bogucka 4. Mateusz Bralski 5. Paulina Kościelewska 6. Michał Kościelewski 7. Patryk Brzeziński 8. Bartosz Goszczyński 9. Klaudia Bogucka 10. Patryk Kobyliński „Brązową odznaką MDP” odznaczeni zostali 1. Michał Kowalski 2. Szymon Sokołowski 3. Patrycja Kamińska 4. Kamil Wilamowski Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP przyznano odznaczenia długoletnim członkom OSP „Za wysługe lat „ 1. dh Tadeusz Graczyk - 60 lat 2. dh Ryszard Wiśniewski - 60 lat 3. dh Lucjan Kaniewski - 60lat
Zaproszenie na konferencję dotycząca realizacji działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych kobiet, która odbędzie się 14 marca 2012r. w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płońsku ul. Sienkiewicza 8
Wójt Gminy Dzierząznia zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w roku 2012. Działając na podstawie art. 1a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Dzierzążnia i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób: 1/ składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Dzierzążnia, pok. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. lub przesłanie pocztą. 2/ składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@dzierzaznia.pl Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 16 marca 2012r. Wójt Gminy Dzierzążnia mgr inż. Mirosław Opolski
Szkolenie z Działania "Małe Projekty" w dniu 21 marca 2012r. w godz 9.00 - 12.00
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
Przyłączając się do akcji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego pt. "Kręci mnie bezpieczeństwo.. w wakacje" , pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Miesiąc lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie jest to czas intensywnych rolniczych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić nasze wakacje, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. W razie zagrożenia, bądź wypadku pamiętajmy o bezpiecznym udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym oraz o powiadomieniu służb ratunkowych.
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W KUCICACH W dniu 2 lipca 2017r. w miejscowości Kucice po raz kolejny odbyły się zawody sportowo - pożarnicze. Do zawodów w kat. A przystąpiło osiem drużyn OSP: Kadłubowo, Podmarszczyn, Gumino, Starczewo, Dzierzążnia, Kucice, Wierzbica Pańska i Nowe Sarnowo. Pierwsze miejsce zajęła jednostka: OSP Gumino w składzie: Andrzej Obojski, Marcin Wiśniewski, Robert Ciećwierz, Piotr Traczyk, Włodzimierz Obojski, Mariusz Kolczyński, Paweł Kretkiewicz, Hubert Kretkiewicz, Arkadiusz Obojski. - drużyna osiągnęła wynik 44,06 pkt. Drugie miejsce zajęła jednostka: OSP Podmarszczyn (Zenon Dymowski, Kamil Sobiecki, Mateusz Szymański, Sebastian Radomski, Hubert Adamski, Andrzej Szymański, Dawid Krysiak, Paweł Szymański, Daniel Radomski) - drużyna osiągnęła wynik 44,94 pkt. Trzecie miejsce zajęła jednostka: OSP Dzierzążnia (Grzegorz Purzycki, Wolert Mariusz, Piotr Ziółek, Granuszewski Mariusz, Adrian Aksamitowski, Sybicki Paweł, Łukasz Rutecki, Kazimierz Ziółek, - drużyna osiągnęła wynik 45,35 pkt. Poza podium uklasyfikowały się następujące drużyny: 4. OSP Wierzbica Pańska (Sławomir Wiśniewski, Marcin Traczyk, Sławomir Głodowski, Jacek Wiśniewski, Leszek Żuchniewicz, Zygmunt Urzykowski, Włodzimierz Traczyk, Kazimierz Ziółek); 5. OSP Starczewo (Janusz Kierski, Adam Załęcki, Janusz Smardzewski, Jacek Gadomski, Tomasz Bartold, Jacek Starczewski, Leszek Karwowski). 6. OSP Nowe Sarnowo (Jarosław Bralski, Patryk Brzeziński, Mateusz Bralski, Jacek Skociński, Mateusz Królak, Marcin Bogucki, Hubert Skrobski, Wojciech Szulborski); 7. OSP Kucice (Janusz Jeznach, Banasiak Andrzej, Mateusz Gajewski, Dawid Brześkiewicz, Hubert Brześkiewicz, Marcin Wierzchowski, Damian Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof ) 8. OSP Kadłubowo (Marcin Brzeziński, Paweł Ziębiński, Igor Czyżewski, Patryk Wachocki, Dominik Brzeziński, Mateusz Koźniewski, Wojciech Kępczyński, Mateusz Kępczyński ); W zawodach wzięły udział: • Kobieca Drużyna Pożarnicza Kadłubowo w składzie: Katarzyna Ziębińska, Paulina Kozłowska, Wioletta Sobiecka, Patrycja Wachocka, Joanna Szurmak, Justyna Piotrowska, Agnieszka Pielat, Klaudia Kozłowska, Wojciech Kępczyński, Żaneta Ziębińska - drużyna osiągnęła wynik 77,69 pkt. • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kucice w składzie: Adrian Jagiełło, Jakub Więckowski, Piotr Mielczarek, Adam Bańka, Sebastian Banasiak, Sebastian Kusy, Bartek Gołębiewski, Gołaszewski Krzysztof, Adam Pokrzywnicki - drużyna osiągnęła wynik 37,50 pkt.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje o zmianie w okręgach i obwodach wyborczych.
W dniu 1 września 2017r. odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 2017. Seniorzy oraz młodzież czytali książkę Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” .
Gmina Dzierzążnia podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 40 894,83zł. zgodnie z umową dotacji Nr 0876/17/OZ/D z dnia 15 września 2017r
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w roku 2018r. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy pokój 23 w celu złożenia wniosku łącznie załącznikami (oświadczenia). Dokumenty do pobrania zamieszczone pod pismem.
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13.00 w remizie OSP w Dzierzążni, odbędą się Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
Gmina Dzierzążnia otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap I dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 894,83zł.”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn"
Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dzierzążnia zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że w całości pokryje koszty budowy sygnalizacji świetlnej.
W dniu 30 stycznia 2018r. Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na operację pn.: "Przebudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn" naz kwotę dotacji w wysokości 131 000zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym całkowity koszt wynosi 128 000zł. W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie w dniu 2 lipca 2018r. podpisał aneks zmniejszający kwotę dofinansowania do 128 000zł. Trwa przebudowa Remizy strażackiej w Podmarszczynie. W czasie remontu, którego zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, zostaną wykonanie: - roboty w zakresie wykonania konstrukcji i pokrycia dachowego, - roboty murarskie i tynkarskie, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - kładzenie i wykonanie podłóg. Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
W dniu 22 czerwca 2018r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem na "Remont garażu OSP w Podmarszczynie" w ramach " Mazowieckie strażnice OSP - 2018" w imieniu Gminy Dzierzążnia umowę podpisali: Witold Pająk - wójt gminy oraz Grażyna Zawłocka - skarbnik
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania – akcji pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Akcja odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. W naszej gminie akcja odbędzie się 7 września w sali konferencyjnej UG. Chętni do czytania proszeni są o zgłaszanie się do lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej bądź kontakt telefoniczny 23 661 59 02 w. 47 do dnia 6 września do godz. 16-tej
W dniu 30 sierpnia 2018r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Dzierzążnia na realizacje zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap II". W ramach powyższego zadania przewidziano do odbioru 97,89Mg. zawierających azbest, w tym w ramach demontażu, azbestu z dachu, ich załadunku, transporcie i utylizacji na składowisko 36,09Mg a w ramach pakowania, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest 61,80Mg. Ilość gospodarstw uczestniczących w programie 35. Wykonawca PHU "US-KOM" ul. Żabia 5 09- 500 Gostynin. Termin realizacji zadania przez wykonawcę do 31 sierpnia 2018r. Wartość zadania 34 054,99zł. Wysokość dotacji 24 114,48zł.
W dniu 14.11.2018 r. w Gminie Dzierzążnia został uroczyście przekazany sprzęt strażacki zakupiony dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 49 800 złotych Łączna kwota za jaką zakupiono sprzęt to 50 469,74 zł.
W dniu 19 listopada podczas sesji ślubowanie złożyli: nowy Wójt - Adam Sobiecki (dotychczasowy sekretarz gminy) oraz radni– Bartold Krzysztof, Gołębiewski Ryszard, Jankowska Wiesława, Kawecka Iwona, Kokosińska Iwona, Machnacki Andrzej, Maliszewski Konrad, Pawlak Radosław, Piórkowski Ryszard, Rydzewska Ewa, Siedlecka Janina, Sepetowski Dariusz, Turkowska Teresa, Wróblewski Mariusz, Krzysztof Zimny.