Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2023 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do przetargu,w którym można nabyć autobusy gminne.
W dniach 25 marca-16 kwietnia 2023r. będzie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.
Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.
Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy, które odbędą się w dniach 31.03.2023 -17.04.2023 r.
Zapraszamy na szkolenie pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 27.03.2023 r. w godz.14.00 -16.00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami podejmuje działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia tych osób w Zakładzie. Dlatego też w ramach współpracy uprzejmie proszę o zamieszczenie załączonych informacji na Państwa stronie internetowej oraz promowanie informacji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością i możliwości odbycia u nas staży i praktyk zawodowych. Oferty zatrudnienia oraz odbycia praktyk i staży dotyczą oczywiście wszystkich osób bez względu na stopień niepełnosprawności. Wszystkie nasze aktualne ogłoszenia o prace znajdują się na stronie www.zus.pl – Praca w ZUS – Aktualne ogłoszenia o pracę
Nabór do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, zapraszamy KGW do udziału w konkursie.
Od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023 Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40
Wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa inwestycja: remont 9 odcinków gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna – Głównia I, budowa 6 odcinków gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna -Głównia I., w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji Rembelszczyzna-Głównia I”.
Od godz. 03:00 dnia 10.03.2023 do godz. 10:00 dnia 10.03.2023 Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Od godz. 23:00 dnia 08.03.2023 do godz. 08:00 dnia 09.03.2023 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C.
Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni” Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!
Zarząd Kolei Mazowieckich przesyła informację dotyczącą zmian w rozkładzie jazdy od 12 marca 2023 r.
od godz. 22:00 dnia 07.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.
Trudno złapać oddech? Czujesz gryzący dym w gardle? To tylko niektóre konsekwencje dla zdrowia, jakie pociąga za sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach. Czy wiesz, że proceder ten jest niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE.
Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia rozpoczęła się 15 lutego i będzie trwała do 15 marca 2023 r. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można składać w: 1. Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach 2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni Bliższe informacje na temat naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych można uzyskać w szkołach. Poniżej Zarządzenie Wójta Gminy Dzierzążnia oraz Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
KRUS informuje o konkursie - XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci rolników ze Szkół Podstawowych.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że Uchwałą Nr 301/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty uległa zwiększeniu opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustalona została miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 lutego 2023 roku, w wysokości 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, stawka wynosi 24,00 zł liczona od każdego mieszkańca.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z firm i instytucji na terenie gm. Dzierzążnia
OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” . Gmina Dzierzążnia zamierza przystąpić do ww. programu. W związku z powyższym osoby chcące uczestniczyć w ww. programie proszone są o złożenie stosownego zgłoszenia do pok. nr 35 Urzędu Gminy Dzierzążnia lub e-mailem na adres: fundusze@dzierzaznia.pl w terminie do 23 stycznia 2023r. do godz. 11.00 Bliższe informacje są udzielane pod nr. tel. 23/66154904, 23/6615902 wew. 46 /Maria Kruszewska, Krzysztof Podgórski/. W załączeniu do wypełnienia wzór Zgłoszenia.
Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z pojemników z terenu firm w okresie I-XII 2023r.
Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki i Pani Skarbnik Gminy - Beata Łukasiewicz w dniu 19 września 2022r. podpisali umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - etap VI" w ramach Programu Priorytetowego: " Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" zatwierdzającego uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022r. Gmina otrzymała w ramach ww. programu dotacje w wysokości 29 324,01zł.