Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2022 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woda z SUW Sarnowo nadaje się do picia i innych celów użytkowych.
Wójt Gminy Dzierzążnia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2022 obejmujący wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym w dziedzinach: 1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Dzierzążnia: 1) upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, judo, strzelectwo sportowe, żeglarstwo itp., 2) organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 2. w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Dzierzążnia: 1) realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury i artystycznych, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i artystycznych; 2) rozwój zainteresowań artystycznych w szczególności śpiew, taniec 3) wspieranie aktywności seniorów. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. godz. 12:00. Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2022 nastąpi do dnia 25 lipca 2022 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.
Wójt Gminy Dzierzążnia oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Dzierzążni zapraszają na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 25.06.2022r. (sobota) o godz. 15.00 w CUMINIE
WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SARNOWO O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI !!!
Od dzisiaj przez cały czerwiec 16. drzew z całej Polski będzie rywalizowało w konkursie Klubu Gaja o tytuł Drzewa Roku 2022. Siedem dębów, cztery lipy, dwa klony, buk, wiąz i jabłoń to ulubione przez społeczności lokalne drzewa, które dostały się do finału konkursu. Zwycięzcę poznamy już 1 lipca podczas ogłoszenia wyników głosowania. Wygra to drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów internautów. Polskie Drzewo Roku 2022 będzie reprezentowało nasz kraj w konkursie europejskim w 2023 roku. Zapraszamy do oddawania głosów na drzewo z najciekawszą historią na www.drzeworoku.pl
Wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.
Wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania postanowień uchwały antysmogowej od 11 listopada 2017r. Informacje o zmianie przepisów w załączniku.
W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.
W dniu 4 maja 2022r. Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki przekazał laptopy dla 22 dzieci, które otrzymały wsparcie w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich - Granty PPGR"
Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia!!! Zapraszamy chętnych do zgłoszeń ze swoimi pieskami w celu zaczipowania zwierzęcia, nadania zwierzęciu tożsamości przypisując go do właściciela.
Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia jeśli jesteście zainteresowani sadzonkami drzew gatunku dąb szypułkowy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dzierzążni pod nr. (23)661 59 04 wew. 46 lube-mail:odpady@dzierzaznia.pl
Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.
Rusza XXI edycja Programu Stypendiów pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7000 zł wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2022/2023.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE zaprasza mieszkańców Gminy Dzierzążnia na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027
W dniu 26 kwietnia 2022 roku Gmina Dzierzążnia otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację następujących zadań: • Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Niwa • Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierzążnia • Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo • Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Błomino Gumowskie • Modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo – Pobodze • Modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino • Modernizacja oświetlenia i zamontowanie wyświetlacza prędkości w sołectwie Błomino - Gule Na realizację każdego zadania Gmina Dzierzążnia pozyskała po 10 000,00 zł. Ogółem kwota dofinansowania wynosi 70 000zł. Całkowity koszt powyższych zadań wynosi 140 000zł. Termin realizacji zadań - do dnia 30 września 2022 r.
Odkrywanie matematyki w origami, geometria z robotami, matematyczne przepisy w kuchni a nawet… pachnąca matematyka! Królowej nauk można doświadczać wszystkimi zmysłami a dowodzą tego nauczyciele, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej edycji mPotęgi. Fundacja mBanku czeka na kolejne niestandardowe pomysły w dziewiątej edycji swojego flagowego programu grantowego. Konkurs ruszył 14 marca.
Zagrożenie wścieklizną na terenie powiatu płońskiego jest realne. Czego dowodem sa przypadki wścieklizny coraz bliżej granic powiatu. Pamiętajmy, że wścieklizna jest choroba śmiertelną dla zwierząt jak i ludzi.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Turnus trwa 21 dni – Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 20.05.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 664 04 17 lub w siedzibie PT KRUS Płońsk ul. Zajazd 4.
Czyść komin! Międzywojewódzki cech kominiarzy zachęca i informuje!
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, w której możesz służyć ojczyźnie, nie rezygnując z dotychczasowej pracy. Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie służby wojskowej z życiem cywilnym.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na III Krajowe Dni Pola 2022 - jedno z największych wydarzeń sektora rolniczego w kraju #rolnictwoprzyszłości
Już za niecały rok, od 1 stycznia 2023, użytkowanie niektórych pieców i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły bezklasowe, które nie spełniają przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012, tzw. kopciuchy. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym w naszym regionie.
Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni uprzejmie informuje , że od dnia 21 marca 2022 można składać wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługujące obywatelom Ukrainy . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.
Zapraszamy do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.
Zwiększeniu uległa opłata za odpady komunalne od 1 marca 2022r. Podstawowa miesięczna stawka to 23zł/osobę. Jeżeli ktoś kompostuje bioodpady wtedy stawka wynosi 22zł/osobę.
Informacja o ochronie znaków granicznych w związku ze zbliżającym się okresem polowych prac wiosennych.
Od 01.02.2022r do 31.07.2022r. na terenie gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Stare Gumino poprzez wyeliminowanie osób spożywających alkohol głównie w rejonie sklepu, zakłócających ład i porządek publiczny w tym rejonie jak również wyeliminowanie z ruchu drogowego osób przemieszczających się pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu.
Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce dotychczasowych realizatorów programu tj. Ośrodków Pomocy Społecznej.
Przypominamy właścicielom czworonogów, że posiadanie psa wiąże się nie tylko z obowiązkiem zapewnienia mu odpowiednich warunków do życia, ale również z obowiązkiem zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa pies, przed możliwością samodzielnego wyjścia psa na zewnątrz.
Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Od 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć KAŻDY właściciel nieruchomości.