Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2023 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum odbędzie się: • 21 czerwca br. w godzinach 9.00-16.00 w Hotelu Royal przy ul. Szpitalnej 93 w Nowym Dworze Mazowieckim, • udział w wydarzeniu jest bezpłatny, • wystarczy potwierdzić swoje uczestnictwo pod linkiem: https://forms.office.com/e/nTVK9P8Ns2 • zgłoszenia przyjmujemy do 11 czerwca, • w przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.
Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorki i animatorów kultury do udziału w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje, iż zaplanowane zostało przesunięcie terminów wypłat świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek począwszy od miesiąca czerwca 2023 roku. Wypłaty ww. świadczeń w miesiącu czerwcu 2023 roku zrealizowane będą w dniu 20.06.2023r. Począwszy od miesiąca lipca 2023 roku wypłaty wszystkich świadczeń realizowane będą 26-go dnia każdego miesiąca.
Celem tej inicjatywy jest nasilenie walki z tego typu przestępczością poprzez informowanie obywateli, w jaki sposób mogą chronić swoje domy. W większości krajów europejskich od wielu lat obserwuje się spadek liczby tego rodzaju przestępstw, jednak nadal stanowią one większość przestępstw z zakresu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu.
S t o w a r z y s z e n i e na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku organizuje Kolonie dla dzieci 2023
W dniu 15 maja 2023r. Wójt Gminy Dzierzążnia oraz Skarbnik Gminy Dzierzążnia podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 10 umów na łączną kwotę w wysokości; 259 000zł.
UWAGA STRAŻACY! KONKURS! Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: - bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, - przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, - usługi mObywatel na stronie gov.pl, - lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały? Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny! Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze działa w godzinach 9.00-14.00 we wtorki i czwartki tel. (23) 661 59 04 wew. 46, e-mail: odpady@dzierzaznia.pl, adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój nr 36 – I piętro Zapraszamy!
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że podczas odbioru odpadów selektywnie zbieranych, głównie szkła i odpadów bio występują sytuacje, gdy worki są przeładowane, a ich waga przekracza normy obowiązujące dla załadunku ręcznego.
Po szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży zboża i uzyskania dopłat do zbóż należy się zgłosić do powiatowego oddziału ARiMR.
Starostwo Powiatowe w Płońsku przekazuje w załączeniu „Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2023/2024” zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński oraz informacje o elektronicznym naborze do szkół i terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2023/2024. Uprzejmie prosimy o zapoznanie z informatorem uczniów klas ósmych i ich rodziców.
ARiMR rozpoczęło naboru wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na powyższy temat są tu: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy
Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i prawnie zabronione.