Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2024 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mazowieckie Dni Rolnictwa w MODR O Poświętne już 8 i 9 czerwca w godzinach 9-17
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 2 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85% Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony. Godzina i data wydania godz. 05:52 dnia 23.05.2024
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 146 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 01:00 dnia 24.05.2024 Obszar: zlewnia Wisły od ujścia Kamiennej po Zb. Włocławek (mazowieckie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 13:55 dnia 21.05.2024 do godz. 18:00 dnia 21.05.2024 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 13:50 dnia 21.05.2024
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 2 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024 Przebieg Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70% Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 15:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak.
Wójt Gminy Dzierzążnia ogłasza nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: -wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy w dniu wyborów kończą 60 lat. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Nie może to być osoba wchodząca w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Plakat informujący o możliwości przyznania bonu na zasiedlenie skierowanego do osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
Organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego III edycja „Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie.
Projekt „Lista dobrych praktyk MSWM” są to postulaty dotyczące edukacji ekologiczno-klimatycznej dzieci i młodzieży przygotowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Wsi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z pogarszającym się stanem środowiska naturalnego oraz klimatu.
Starostwo Powiatowe w Płońsku przekazuje w załączeniu „Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2024/2025” zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński oraz informacje o elektronicznym naborze do szkół i terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2024/2025.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 do godz. 07:00 dnia 10.05.2024 Przebieg Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%
PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 8 MAJA 2024R.
I sesja Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6.05.2024r Ślubowanie Wójta Gminy i radnych kadencji 2024-2029
Konkursy na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Dzierzążnia
Obchody Dnia Strażaka oraz 100-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Pańskiej.
Od 1 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni przyjmowane będą wnioski na bezpłatne zabiegi sterylizacji/kastracji/czipowania psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami gminy Dzierzążnia oraz kotów wolnożyjących, przebywających na terenie gminy. Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego.
Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzona każdego roku w ostatnim tygodniu kwietnia. Pomaga ona podnosić świadomość w zakresie znaczenia szczepień w zapobieganiu szerzeniu się chorób zakaźnych oraz ochronie zdrowia i życia ludzi.
Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji MISTRZOWIE AGRO! Z przyjemnością informujemy, że nominację z terenu naszej gminy w poszczególnych kategoriach otrzymali: -Koło Gospodyń Wiejskich Roku: -KGW w Korytowie, -KGW w Nowych Kucicach, -KGW w Starczewie Wielkim. Sołectwo Roku: -Sołectwo Dzierzążnia. Gratulujemy nominowanych, a mieszkańców zachęcamy do głosowania pod adresem www.polskanews.pl/agro
W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa.
Konkurs pt. "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024". Konkurs skierowany jest do szkół z terenu województwa (zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych) oraz do instytucji kultury.
Informacja o przydatności wody SUW Nowe Sarnowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.
Informacja o przydatności wody SUW Kucice. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kucice.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie wałęsających się samowolnie psów przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. "bezdomny pies" ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.
Od 12 lutego 2024 r. do końca maja br. po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie ruch kolumn wojskowych w związku z ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.
Do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił nową odsłonę strony internetowej programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl, dostępny jest też przewodnik wideo na YT dla nowych użytkowników: https://youtu.be/OY9pdYutHNo.