Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2023 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.
Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.
Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju.
Organizatorem Konkursu dla „Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że Uchwałą Nr 301/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty uległa zwiększeniu opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustalona została miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 lutego 2023 roku, w wysokości 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, stawka wynosi 24,00 zł liczona od każdego mieszkańca.
Od kilku tygodni przed Urzędem Gminy w Dzierzążni stoi maszt z flagą Polski. Jest to zadanie sfinansowane w całości w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” nad którym honorowy patronat sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=e1e21497e60&&c=9ac7ead8
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z firm i instytucji na terenie gm. Dzierzążnia
System banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.
Bezpłatne komputerowe badanie wzroku 25 stycznia 2023r. (środa) parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej Dzierzążnia 27a w godz. 16.30-18.00 Obowiązują zapisy pod nr 690-070-902
Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Natomiast nowi emeryci i renciści otrzymają tylko mLegitymację czyli dokument w wersji elektronicznej.
OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” . Gmina Dzierzążnia zamierza przystąpić do ww. programu. W związku z powyższym osoby chcące uczestniczyć w ww. programie proszone są o złożenie stosownego zgłoszenia do pok. nr 35 Urzędu Gminy Dzierzążnia lub e-mailem na adres: fundusze@dzierzaznia.pl w terminie do 23 stycznia 2023r. do godz. 11.00 Bliższe informacje są udzielane pod nr. tel. 23/66154904, 23/6615902 wew. 46 /Maria Kruszewska, Krzysztof Podgórski/. W załączeniu do wypełnienia wzór Zgłoszenia.
Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z pojemników z terenu firm w okresie I-XII 2023r.
Na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono ponownie przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach? Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!
Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz siedemnasty organizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do fotografów amatorów, fotografujących miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Cztery pory Mazowsza”, a prace można zgłaszać w następujących kategoriach: • Wiosna; • Lato; • Jesień; • Zima.
Firma STARGEL jako jednostka wsparcia przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i osób fizycznych działa skutecznie na rynku od 2017 roku świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania funduszy dotacyjnych. W 2019 roku z dużym sukcesem prowadziliśmy procesy dotacyjne dla ponad 200 Gospodarstw Rolnych w ramach programu NFOŚiGW „Agroenergia”. Jako jedyna firma zostaliśmy wyróżnieni przez Fundusz za profesjonalizm, poprawność składanych wniosków i wysoką skuteczność.
Jest to jedyny w Polsce projekt, dzięki któremu umożliwiamy bezpłatny dostęp do tanich mieszkań od spółdzielni, urzędów oraz instytucji. Dedykowany osobom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, w tym uchodźcom wojennym.
Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego zaplanowano, że paszporty bydła posłużą dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZPlus.
Nowe regulacje prawne w zakresie zwalczania agrofagów kwarantannowych na ziemniaku oraz warunki przemieszczania polskich ziemniaków na terytorium Unii Europejskiej
Zaczynamy przyjmowanie wniosków. Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzierzążnia 28. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, oraz treścią zamieszczonej informacji.
Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki i Pani Skarbnik Gminy - Beata Łukasiewicz w dniu 19 września 2022r. podpisali umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - etap VI" w ramach Programu Priorytetowego: " Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" zatwierdzającego uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022r. Gmina otrzymała w ramach ww. programu dotacje w wysokości 29 324,01zł.
JODEK POTASU - ważne informacje Szanowni Mieszkańcy, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi jodku potasu i postępowania w razie skażenia radioaktywnego. Jednocześnie informujemy, że w Gminie Dzierzążnia utworzono punkt wydawania tabletek jodku potasu: POZ Grupa Zdrowie w Dzierzążni - Dzierzążnia 28 (Ośrodek Zdrowia w Dzierzążni) UWAGA WAŻNE Wydawanie preparatu jodku potasu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.
Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 3 października do 1 listopada 2022 r. (I Konkurs). Został dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.