Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2024 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Już w pierwszą sobotę wakacji na szlak wyruszy pociąg „Słoneczny” do Ustki. „Słoneczny” będzie kursował 7 dni w tygodni przez całe wakacje. Pociąg składa się z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery.
Wyjątkowy projekt, który obejmuje organizację festynu oraz koncertów podczas 42. pielgrzymki dzieci i młodzieży z Przasnysza do Rostkowa.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 11:30 dnia 07.06.2024 do godz. 20:00 dnia 07.06.2024 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 09:53 dnia 07.06.2024
Projekt pn. „O tym mało kto wie” finansowany ze środków publicznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny „OdPoczątku” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Projekt ma na celu psychoedukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki spożywania alkoholu w okresie ciąży.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.06.2024 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 05:30 dnia 03.06.2024 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 158 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 02:00 dnia 04.06.2024 Obszar: Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi po Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Węgorapa, Leśna, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.
Mazowieckie Dni Rolnictwa w MODR O Poświętne już 8 i 9 czerwca w godzinach 9-17
Wójt Gminy Dzierzążnia ogłasza nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: -wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy w dniu wyborów kończą 60 lat. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Nie może to być osoba wchodząca w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Plakat informujący o możliwości przyznania bonu na zasiedlenie skierowanego do osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
Organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego III edycja „Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie.
Projekt „Lista dobrych praktyk MSWM” są to postulaty dotyczące edukacji ekologiczno-klimatycznej dzieci i młodzieży przygotowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Wsi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z pogarszającym się stanem środowiska naturalnego oraz klimatu.
Starostwo Powiatowe w Płońsku przekazuje w załączeniu „Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2024/2025” zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński oraz informacje o elektronicznym naborze do szkół i terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2024/2025.
I sesja Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6.05.2024r Ślubowanie Wójta Gminy i radnych kadencji 2024-2029
Konkursy na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Dzierzążnia
Obchody Dnia Strażaka oraz 100-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Pańskiej.
Od 1 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni przyjmowane będą wnioski na bezpłatne zabiegi sterylizacji/kastracji/czipowania psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami gminy Dzierzążnia oraz kotów wolnożyjących, przebywających na terenie gminy. Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego.
Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzona każdego roku w ostatnim tygodniu kwietnia. Pomaga ona podnosić świadomość w zakresie znaczenia szczepień w zapobieganiu szerzeniu się chorób zakaźnych oraz ochronie zdrowia i życia ludzi.
Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji MISTRZOWIE AGRO! Z przyjemnością informujemy, że nominację z terenu naszej gminy w poszczególnych kategoriach otrzymali: -Koło Gospodyń Wiejskich Roku: -KGW w Korytowie, -KGW w Nowych Kucicach, -KGW w Starczewie Wielkim. Sołectwo Roku: -Sołectwo Dzierzążnia. Gratulujemy nominowanych, a mieszkańców zachęcamy do głosowania pod adresem www.polskanews.pl/agro
W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa.
Konkurs pt. "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024". Konkurs skierowany jest do szkół z terenu województwa (zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych) oraz do instytucji kultury.
Informacja o przydatności wody SUW Nowe Sarnowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.
Informacja o przydatności wody SUW Kucice. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kucice.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie wałęsających się samowolnie psów przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. "bezdomny pies" ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.
Od 12 lutego 2024 r. do końca maja br. po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie ruch kolumn wojskowych w związku z ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.
Do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił nową odsłonę strony internetowej programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl, dostępny jest też przewodnik wideo na YT dla nowych użytkowników: https://youtu.be/OY9pdYutHNo.