Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2024 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs pt. "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024". Konkurs skierowany jest do szkół z terenu województwa (zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych) oraz do instytucji kultury.
Informacja o przydatności wody SUW Nowe Sarnowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.
Informacja o przydatności wody SUW Kucice. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kucice.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie wałęsających się samowolnie psów przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. "bezdomny pies" ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.
Od 12 lutego 2024 r. do końca maja br. po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie ruch kolumn wojskowych w związku z ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.
W dniach 7-14 kwietnia 2024r. nastąpi akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Tematem wiodącym konferencji będą aktualne informacje dotyczące wsparcia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Konferencja daje szansę dyskusji z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych, agend rządowych, instytucji i firm zajmujących się tematyką OZE. Uczestnicy konferencji poszerzą swoją wiedzę na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowań prawnych oraz źródeł ich finansowania. Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.modr.mazowsze.pl , w zakładce szkolenia online. W załączeniu program konferencji
Do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił nową odsłonę strony internetowej programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl, dostępny jest też przewodnik wideo na YT dla nowych użytkowników: https://youtu.be/OY9pdYutHNo.