Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

    Uwaga !

Seniorzy Gminy Dzierzążnia Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 ,Gmina Dzierzążnia  przystąpiła do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegać będzie w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11  

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do  Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Senior także może zgłosić się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni – tel. 23 661-59-04 wew.43

Realizacja organizacji  usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej powinna odbywać się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku.

                                                                                                                     Dzierzążnia dn.28.10.2020