Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

W dniu 15 maja 2023r. Wójt Gminy Dzierzążnia oraz Skarbnik Gminy Dzierzążnia podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 10 umów na łączną kwotę  w wysokości; 259 000zł.

Środki przeznaczone na następujące zadania;

Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na zadania pn.:

  1. Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo w wysokości 10 000zł
  2. Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo – Góry w wysokości 10 000zł.
  3. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz  zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbicy Szlacheckiej w wysokości 10 000zł.
  4. Zakup oświetlenia dla zabytkowego kościoła pw. św. Pankracego w sołectwie Nowe Gumino w wysokości 10 000zł.
  5. Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki w wysokości 10 000zł.
  6. Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo w wysokości 10 000zł.
  7. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w sołectwie Sadkowo w wysokości 10 000zł.

 

Dofinansowanie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.:

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo – Pobodze” wysokości 108 000zł.

Dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie pn.:

  1. Piknik edukacyjno – rodzinny „Dzierzążnia dla czystego powietrza” w wysokości 45 000zł.

Dofinansowanie w ramach programu” Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023”

  1. Remont budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Wierzbica Pańska  w wysokości 36 000zł.