Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone w latach 2007-2015r.             (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją
o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO
. Każdy wniosek podlega ocenie Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2022  roku na terenie PT KRUS w Ciechanowie organizowane będą:

Turnus dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji

Rolników  w  Jedlcu, w terminie  1.08 - 21.08.2022

Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Świnoujściu, w terminie  11.08 - 31.08.2022

Turnus trwa 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 20.05.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 664 04 17  lub w siedzibie
PT KRUS Płońsk ul. Zajazd 4.