Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

 

               Wójt Gminy Dzierzążnia ponownie  informuję że  Gminne Składowisko Odpadów we wsi Pomianowo Dzierki  jest  z a m k n i ę t e .  

            W związku z powyższym  z a b r a n i a  s i ę  składowania /dowożenia / odpadów pod rygorem zastosowania kar .       

 

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                  mgr inż. Mirosław Opolski