Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

         Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dzierzążnia zostanie  wybudowana sygnalizacja świetlna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że w całości pokryje koszty budowy sygnalizacji świetlnej.

        Pierwotne ustalenia były takie, że inwestycję dofinansuje gmina. Jednakże Warszawski oddział GDDKiA zdecydował, że wybuduje sygnalizację na skrzyżowaniu w Dzierzążni z własnych środków finansowych. Taką decyzje podjęła GDDKiA po przeanalizowaniu  różnych aspektów, w tym własnych funduszy. Zadanie wpisane zostało do programu liczby miejsc niebezpiecznych, ponieważ  co kilka miesięcy,  jak wynika  z policyjnego raportu, dochodzi w tym miejscu wypadku albo do kolizji. Do tej pory w poprawie bezpieczeństwa nie pomogły też tzw. stopy aktywne zainstalowane na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Przewidywany termin budowy sygnalizacji został wyznaczony na czwarty  kwartał 2018 roku.

           Dzięki temu gmina będzie mogła wykorzystać swoje finanse na inne potrzeby.