Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
Księgowość i Podatki
tel. 0 (prefix) 23  661-59-04  wewn.41
 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
tel. 0 (prefix) 23 661-59-04 wewn.35, 32

Gospodarka Gruntami i Zagospodarowanie Przestrzenne
tel. 0 (prefix) 23 661-59-04 wewn.48

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
tel. 0 (prefix) 23 661-59-04 wewn.46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 0 (prefix) 23  661-59-04 wewn. 43

Gminna Biblioteka Publiczna
tel. 0 (prefix) 23 661-59-04 wewn. 47

Referat do spraw oświaty
tel. 0 (prefix) 23 661-59-04 wewn.45