Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

UWAGA !!!

Ważna informacja w sprawie

Programu DOBRY START (300+)

Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start” (300+) będzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

a nie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu - od dnia 1 lipca 2021 r., w tym w szczególności: składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywać się będzie wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00