Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz piąty organizuje konkurs EkoSzkoła skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.

Prace plastyczne i fotograficzne powinny przedstawiać dotychczasowe działania szkoły (do której uczeń uczęszcza) na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
– uczniowie klas I-III przygotowują prace plastyczne;
– uczniowie klas IV – VIII wykonują fotografie.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 14.10.2022 r.

Na zwycięzców i ich szkoły czekają cenne nagrody. Ponadto Fundusz nagrodzi „EkoBonami” szkoły za dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych, których uczniowie zostaną laureatami I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii z każdego regionu (warszawskiego, radomskiego, ciechanowski, płockiego, ostrołęckiego i siedleckiego). Za I miejsce przyznane zostaną EkoBony o wartości 5000 zł, za II 3000 zł, a za III 1000 zł


Szczegóły konkursu dostępne na stronie:
https://wfosigw.pl/ekoszkola-edycja-v-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-mazowieckiego-uwaga-zmiana-terminu-skladania-prac/


Film promujący konkurs:
https://youtu.be/H6fk-oqKhcM