Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA Z DNIA 12 MAJA 2010 ROKU

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z póź. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w związku Uchwałą Nr 179/XXXIII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania podaję do publicznej wiadomości wyborców informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 roku w wyborach


Numer obwodu 1 - Granice obwodu głosowania: Błomino-Gule, Błomino Gumowskie, Błomino-Jeże, Dzierzążnia, Gumowo, Kadłubowo, Korytowo, Nowe Sarnowo, Nowa Dzierzążnia, Rakowo, Sadkowo, Sarnowo-Góry, Siekluki, Wierzbica Pańska, Wierzbica Szlachecka, Pluskocin, Pomianowo, Starczewo-Pobodze, Starczewo Wielkie, Skołatowo - Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Dzierzążnia 57 - lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Numer obwodu 2 - Granice obwodu głosowania: Chrościn, Cumino, Kucice, Nowe Kucice, Niwa, Nowe Gumino, Podmarszczyn, Przemkowo, Stare Gumino, Wilamowice, Siedziba Obwodowej Komisji Szkoła Podstawowa Nowe Kucice 46

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania od godz. 6ºº do 20ºº


Wójt Gminy Dzierzążnia
mgr inż. Mirosław Opolski