Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom bezrobocia

Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje niewielką ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia. Poprawa sytuacji na rynku pracy byłaby możliwa w wypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy (turystyka, agroturystyka, przetwórstwo płodów rolnych), bądź na terenie pobliskiego Płońska.

 
 
 
 

Dynamika bezrobocia w gminie Dzierzążnia

Data

Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

ogółem

kobiet

ogółem

w tym kobiety

31.12.2005 297 141 44 17
31.12.2006 240 115 43 13
31.12.2007 223 111 36 11
31.12.2008 80 43 15 9
31.12.2009 218 92 49 16

30.09.2010

224 96 21 9
 

*Podstawa: dane PUP w Płońsku

 
 
 
 

Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to, że niemal 80% bezrobotnych nie jest już uprawnionych do otrzymywania zasiłków.

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania i najbardziej brzemiennym  w skutki z problemów społecznych. Obok swego wymiaru ekonomicznego generuje ono zagrożenia w dziedzinie ochrony zdrowia, złego samopoczucia jednostki, braku afirmacji dla świata, alienację oraz jest przyczyną wielu patologii takich jak: przestępczość, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Niestety rozwiązanie tego problemu zależy od działań systemowych na poziomie centralnym.

Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku