Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych kwestiami dziedzictwa do udziału w II edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa. Tegoroczne Forum odbędzie się w Twierdzy Modlin, gdzie w wyjątkowej scenerii największej twierdzy Europy, podjęty zostanie temat trudnego dziedzictwa. W programie mają znaleźć się wątki związane z budownictwem drewnianym, dziedzictwem architektury powojennej, zielenią w krajobrazie kulturowym oraz architekturą poforteczną.

Wydarzenie to jest szczególnie skierowane do decydentów i decydentek oraz pracowników i pracowniczek zajmujących się m.in. gminnymi ewidencjami zabytków, gminnymi programami opieki nad zabytkami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki, rozwojem strategicznym, jak również do wszystkich zainteresowanych zrównoważoną ochroną, opieką oraz recepcją materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Ponadto zapraszamy do udziału przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych, jak domy kultury, izby pamięci i muzea.

Forum odbędzie się:

  • 21 czerwca br. w godzinach 9.00-16.00 w Hotelu Royal przy ul. Szpitalnej 93 w Nowym Dworze Mazowieckim,
  • udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
  • wystarczy potwierdzić swoje uczestnictwo pod linkiem: https://forms.office.com/e/nTVK9P8Ns2
  • zgłoszenia przyjmujemy do 11 czerwca,
  • w przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji na temat Forum udzielą:

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki

Paweł Cukrowski

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1. Program II edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa.
  2. Załącznik nr 2. Plakat promujący II edycję Mazowieckiego Forum Dziedzictwa.         

Sprawę prowadzi:

Dominika Piluk

Telefon: 22 59 79 161

dominika.piluk@mazovia.pl