Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje, że w okresie czasu od 01.08.2023r. do 31.01.2024r.  na terenie gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "Działanie priorytetowe", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kucice poprzez wyeliminowanie osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem - głównie w rejonie sklepów spożywczych

Ponadto działania prowadzone są pod kątem wyeliminowania osób przemieszczających się pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu.