Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.z o. o.

Selektywna zbiórka odpadów
Osobą odpowiedzialną w PGK za selektywną zbiórkę odpadów jest pani Katarzyna Konopczyńska
(p. nr 26, tel. (23) 662 42 78 w. 42, fax 662 32 23, e-mail: skladowisko@pgk.plonsk.pl, pgk.plonsk@poczta.internetdsl.pl)

Ogłoszenia PGK w Płońsku dotyczące selektywnej zbiórki odpadów
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego