Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów.
Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące
ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto
ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw.
powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można
rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.
Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby
mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy
sytuacja rodzinna.
Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielność
w decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czy
też zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami.
Decyzja mieszkańców gmin o skorzystaniu z programu #DomBezFormalności przełoży się na chęć
zamieszkania na danym terenie, co w dalszej perspektywie oznacza szansę na rozwój gmin, miast,
czy przedmieść.


Informacje dla mieszkańców
To właśnie do urzędów gmin i miast mieszkańcy zwracają się z pytaniami o plany
zagospodarowania przestrzennego lub wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia

Aby usprawnić tę współpracę, przygotowaliśmy stronę internetową
www.dombezformalnosci.gov.pl, na której wyjaśniamy, na czym polega program, jak z niego
skorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także inne materiały
edukacyjne.


Materiały do pobrania
Na stronie programu opublikowaliśmy też plakat i ulotkę. Załączamy obydwa projekty
do niniejszego pisma. Ulotka zawiera najważniejsze informacje o programie i w prosty sposób
przedstawia jak krok po kroku skorzystać z uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw.
powierzchni zabudowy. Plakat promuje program #DomBezFormalności i zachęca do zapoznania się
z informacjami na stronie internetowej.
Zachęcam Państwa do druku i rozpowszechnienia tych materiałów wśród mieszkańców, a także
do wywieszenia plakatów w siedzibach urzędów.
Własny dom i miejsce do życia

Nowe rozwiązanie to kolejny duży krok, który przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej
w Polsce. Program #DomBezFormalności wpłynie na rozwój polskich gmin
i miast, przede wszystkim ‒ pozwoli ich mieszkańcom realizować marzenia o budowie
własnego domu.