Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Ankieta mierząca satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie oraz ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Są to ankiety anonimowe a dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do ewaluacji i zamieszczenia jej wyników w sprawozdaniu rocznym LGD.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=3be6163a1a5&&c=9ac7ead8

oraz

ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5d878608&&b=d432170fd4d&&c=9ac7ead8

Ankiety są anonimowe, a informacje z ankiet pozwolą nam trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.