Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

Poniżej link do ankiety online przygotowanej przez Agencję Praw Podstawowych (FRA) do wypełnienia przez uchodźców z Ukrainy.

Prosimy o przedstawienie ankiety uchodźcom z Ukrainy znajdujących się na administrowanym przez Państwa terenie oraz zachęcenie do jej wypełnienia w formie elektronicznej na smartfonie, komputerze lub tablecie. Ankieta zawiera pytania o doświadczenia osób, które opuściły Ukrainę, m. in. dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Jest to odmienna ankieta od tej przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą jakiś czas temu Państwu przesyłaliśmy.

Przeprowadzana jest w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Link do ankiety online (dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim – język wybieramy na stronie internetowej):

https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669

Ankieta pozostanie otwarta przez około miesiąc.