Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrakcjami turystycznymi w rejonie gminy Dzierzażnia są zabytki kultury polskiej ( patrz zabytki ) oraz piękno krajobrazu niziny mazowieckiej.Dodatkowym atutem regionu jest ciągła poprawa środowiska naturalnego co owocuje pojawieniem się zwierząt uznawanych za zagrożone ( bobry, raki ).Zwiększeniu populacji tych zwierząt sprzyja nieuregulowana rzeka Płonka i jej rozlewisko we wsi Wierzbica Pańska pobliżu młyna W ostatnich latach zamożniejsi mieszkańcy miast zaczęli lokować kapitał w podmiejskie posesje. Dobra infrastruktura techniczna (drogi, telefony,) oraz rozwój sieci gastronomicznej i usługowej sprawia że teren naszej gminy jest atrakcyjny dla mieszkańców dużych metropolii ( np. Warszawy). Dlatego władze gminy Dzierzążnia będą kładły szczególny nacisk na dalszy rozwój usług turystycznych i agroturystycznych.