Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

W KMZB dostępne są 24 kategorie zgłoszeń, które można umieścić na mapie. Wystarczy wybrać lokalizację (miejscowość, ulicę, posesję), a za pomocą symbolu „+” wybrać rodzaj zagrożenia. Do zgłoszenia można dodać opis, datę, porę dnia, a także załączyć np. plik ze zdjęciem. Każde zgłoszenie, które się pojawi na mapie jest weryfikowane przez mundurowych. W zależności od jego rodzaju sprawdzeniem zajmują się dzielnicowi, a w przypadku zgłoszenia zagrożenia na drogach – policjanci z ruchu drogowego.

Od początku funkcjonowania KMZB policjanci z KPP Płońsk odnotowali ponad 1300 zgłoszeń. Mieszkańcy naszego regionu najczęściej zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie i zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt. W przypadku potwierdzenia uzyskanej poprzez KMZB informacji, policjanci podejmowali interwencje i odpowiednie działania, celem eliminacji zagrożenia.
Przypominamy, że w pilnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Policji  należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym  pod numerami alarmowymi 997 lub 112.

Zachęcamy do korzystania z KMZB https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html