Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Katalog możliwego do uzyskania wsparcia w związku z art. 8 ust 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”.

  1. Możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego.
  2. Możliwość wsparcia w opiece i pielęgnacji dziecka.
  3. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500 +, pomocy społecznej, rehabilitacji.
  4. Przekazanie informacji o instytucjach pomocowych w ww. kwestiach.
  5. Poinformowanie rodziny o możliwości reprezentowania jej w urzędach i instytucjach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa asystentowi rodziny.